Stetoskop som ligger på et ark med en penn

Medisinstudier i Belgia

Medisinstudier i Belgia tilbys på nederlandsk og fransk. Studiet er oppdelt i bachelor- og mastergrad. Opptak krever opptakstest.

Om utdanningen

Mangler tekst

Finn medisinstudier i Belgia

Opptakskrav

Godkjenning

Finansiering

På Lånekassens sider om utdanning i utlandet kan du se hva du kan få i stipend og lån.

Lånekassen gir støtte til medisinutdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Belgia. Du kan få støtte til hele utdanningen eller deler av den norske utdanningen (utveksling). 

I tillegg til finansiering fra Lånekassen finnes det også ulike statsstipend og skolestipender det går an å søke på.

Stor bygning i Belgia

Jeg har kommet inn på en skole i Belgia — hva nå?

Gratulerer! Nå bør du forberede deg på avreisen og oppholdet.