Japanske universiteter satser på internasjonalisering som aldri før, og som utenlandsstudent er du sterkt ønsket! I Japan er det et spesielt godt utvalg i tverrfaglige studier som integrerer både samfunnsfag og teknikk - og undervises på engelsk.

Utdanning i Japan

Japan tilbyr studier på over 780 ulike utdanningsinstitusjoner på japansk og et økende antall tilbyr engelskspråklig undervisning. Det er spesielt populært for norske studenter å dra til Japan for å studere språk, teknologi og økonomi. 

Bachelorgraden i Japan heter gakushi og er normert til fire år. De første to årene har man vanligvis allmenne introduksjonsfag, deretter følger to år med spesialisering i et hovedfag.

Mastergraden heter Shushi i Japan og er normert til to år. Dette studiet tilbys på såkalte daigaku- in (graduate schools). Doktorgrad (Hakushi) er normert til minimum tre år etter fullført mastergrad. 

Les også Utdanning i verden sin side om studier i Japan.

Hvor kan jeg studere?

Du kan bruke sidene til Japan Student Services Organization for å finne fram til aktuelle læresteder. Denne søkemotoren gir også treff på japanskspråklige utdanninger. For å få full oversikt, er det en fordel å bruke japansk i søkemotoren.

Du kan bruke Univinjapan.com for å finne fram til engelskspråkelige grader.

Lær japansk i Japan

Visste du at du kan få støtte fra Lånekassen til å lære japansk i Japan? 

Les om språkopplæringstilbud i Japan på ANSA.no.

Bachelor

Du søker direkte til universitetet. I noen tilfeller må du kontakte universitetet for å få tilsendt søknadsskjema, men som regel vil du kunne laste det ned på universitetets hjemmesider. 

Hva trenger jeg for å søke?

Opptakskrav kan variere mellom ulike læresteder, sjekk alltid med det aktuelle universitetet før du begynner på søknaden.

Mastergrad

Du søker direkte til universitetene. Opptakskrav og søknadsprosess varierer mellom ulike universiteter, og du må alltid undersøke dette direkte med universtietet.

De fleste japanske universiteter har et dokument kalt "application guide" tilgjengelig på nettsidene sine. I dette omfattende dokumentet får du grundig forklart hva som forventes av deg som søker.

Vanlige opptakskrav er språktest (JLPT/EJU/TOEFL/IELTS) eller annen opptakstest som GRE/GMAT. Referansebrev er ofte et krav.

Vitnemålet ditt må være oversatt til engelsk eller japansk og ha rett kopi-stempel.

Agenter

Kilroy Education samarbeider med Ritsumeikan-APU University. Dersom du ønsker å studere ved dette universitetet, kan Kilroy hjelpe deg med søknadsprosessen.

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter.

Finansiering

Alle universitetene har skolepenger, og de private har høyere skolepenger enn de offentlige. Skolepengene kan variere fra alt mellom omtrent 50 000 til 250 000 NOK i året. For nærmere informasjon om skolepenger, ta kontakt med det aktuelle lærestedet, eller finn informasjon om "tuition fees" på nettsidene deres.

Du får støtte fra Lånekassen til utdanning i Japan ved alle akkrediterte universiteter.

Les mer om finansiering fra Lånekassen på ANSA.no.

Aktuelle stipender

Bannerbilde: Shibuya i Tokyo. Av Moyan Brenn.