Utveksling er en fin mulighet å skaffe seg internasjonal erfaring og nye faglige perspektiver på. Det kan også være en måte å «teste» et opphold i utlandet – kanskje du skal ta en hel utdanning i utlandet senere?

Utveksling på videregående skole

Dersom du går på videregående skole i Norge, er det stort sett i VG2 du har mulighet til å utveksle. Unntaket er om du tar internasjonal IB-utdanning gjennom United World Colleges, da får du mulighet til å ta hele to år med VGS i utlandet.

Godkjent utvekslingsorganisasjon:

Du kan reise på utveksling i VG2 gjennom en godkjent utvekslingsorganisasjon. Ulike utvekslingsorganisasjoner har tilbud i ulike land. Du finner listen over utvekslingsorganisasjoner her.

Yrkesfag – lærling og praksis i utlandet:

Vil du ta deler av læretiden i utlandet? Sjekk med din videregående skole, eller med opplæringskontoret i ditt fylke, hvilke muligheter du har.

Bilaterale avtaler:

Dette er en avtale hvor din videregående skole har en avtale med en annen videregående skole i utlandet. Finnes det en slik avtale, har rådgiver på skolen din oversikt over hvordan du kan søke, og hvilke studieprogrammer som har tilbudet. Ikke alle skoler har egne utvekslingsavtaler.

Utveksling fra universitet eller høyskole

Mange norske universiteter og høyskoler har muligheter for utveksling i løpet av utdanningen din.

Hvilke avtaler som er tilgjengelig kan variere litt fra fakultet til fakultet, men du kan alltid kontakte internasjonalt kontor eller studieveileder på den norske institusjonen din for å få vite mer.

Søknadsfristen er gjerne i februar (1. eller 15.) for utveksling i høstsemesteret, eller i september (1. eller 15.) for utveksling i vårsemesteret. Du søker via det norske lærestedet ditt.

Her finner du kontaktinformasjon om utvekslingsmuligheter på universiteter og høyskoler i Norge:

Universiteter

Høgskoler:

 

Universitetet mitt har ikke utveksling dit jeg vil dra

Det kan være mulig å ta deler av utdanningen din i utlandet, selv om skolen din ikke har muligheter for utveksling. Dette krever en del egeninnsats av deg, men er fullt mulig å gjennomføre!

Dersom du vil dra på utveksling utenom avtaler skolen din har, finner du først et mulig program i utlandet, før du tar kontakt med studiekoordinator for ditt studieprogram.

Mange universiteter i utlandet tilbyr studieprogrammer for studenter som reiser på utveksling/tar deler av en annen utdanning i utlandet. Slike programmer omtales ofte som «visiting student programmes», «free movers», «non-degree programme», «study abroad» eller liknende.  Slike programmer finnes på både store og små universiteter, og i mange land. Når du har funnet et program som kan passe for deg, må du kontakte studiekoordinator for ditt studieprogram. Om du vil at utvekslingen skal være en del av den norske utdanningen din, trenger du godkjenning fra institusjonen hvor du er student.

Om du må ta obligatoriske fag eller studiepoeng, må du også få godkjenning av faglærer for dette. 

For å få støtte fra Lånekassen, må du ha bekreftelse på at det norske lærestedet ditt godkjenner oppholdet som utveksling. Du kan heller ikke bli forsinket i gjennomføringen av studiet ditt som følge av utvekslingen. 

Erasmus+

Erasmus+ er et eget utvekslingsprogram for studier i Europa. Dersom lærestedet du studerer med er med i programmet, kan du søke om utveksling og studiestøtte gjennom Erasmus+. Les mer på ANSAs sider.