Forbered deg til generalforsamlingen

Hjem /

Forbered deg til generalforsamlingen

På generalforsamlingen er du med og tar de store avgjørelsene! Skal du delta og lurer på hvordan du skal forberede deg? Vi hjelper deg med det praktiske!

| Sist oppdatert: | Forfatter: ANSA
Personer klapper under ANSAs generalforsamling 2023

Tid og sted

ANSAs 68. generalforsamling (GF) møtes helgen 5.-7. juli 2024 på Quality Hotel Hasle Linie.

Romfordeling og betaling

Delegater vil hovedsakelig fordeles på dobbelt- og trippeltrom. Delegater, observatører og frivillige får dekket kost og losji. Delegater kan også søke om reiserefusjon etter GF.

Hva skal jeg pakke til GF?

Husk å pakke utstyr til PC og mobil, samt legitimasjon.

I tillegg til vanlige klær kan det være fint å pakke et ekstra fint antrekk til bankettmiddagen på lørdag. Dette kan for eksempel være bunad, dress eller fin kjole, men her er alt lov!

Forbered deg til årets saker

På GF møtes deltakere som har vært med tidligere og deltakere som er med for første gang. Uansett om du er erfaren eller ny på GF, oppfordrer vi alle delegater til å sette seg godt inn i sakspapirene og øvrige dokumenter. Årets dagsorden, tidsplan, info om valgkandidater og annen relevant informasjon vil du finne i ressursbanken for GF.

Bli med på workshop

For at alle deltakere skal få best mulig utbytte av GF, holder vi workshop i starten av helgen. Dette bidrar til å skape interesse for saker som er viktige det året. Dessuten blir du tryggere på å bidra i viktige diskusjoner og det er enklere å forme eventuelle endringsforslag i sakene.

Vi forventer at deltakere som har vært med på GF før, bistår nye deltakere med å finne seg til rette og sette seg inn i de større sakene.

Vi benytter DigDem

Alle deltakere, både de som deltar fysisk og de som deltar digitalt, skal bruke plattformen DigDem til å følge saksgangen og avgi stemme. Kun delegater kan stemme.

Mennsker stor og klapper under ANSAs generalforsamling 2023

Forstå generalforsamlingen

Synes du generalforsamlingen er innviklet? Frykt ikke! Klikk deg gjennom ordlisten, så får du forklart hvordan det hele foregår.

Valg under generalforsamlingen

Under GF velges personer til følgende verv:

  • President
  • Hovedstyre
  • Ordførerkollegium
  • Kontrollkomité
  • Valgkomité

Alle kandidater får anledning til å presentere seg under programmet fredag, og vil holde en to minutters appell under valget lørdag. Presidentkandidater får holde en tre minutters appell.

Reiserefusjon etter generalforsamlingen

Du kan få refundert reiser i Norge til og fra GF. Dette gjelder for eksempel hvis du er hjemme i Norge og reiser fra en annen by, eller hvis du har utgifter til lokal, kollektiv transport til og fra eller i Oslo.

Blir hele reisen dekket?

Hvor stor andel du får refundert avhenger av hvor mange som søker om refusjon. Vi har en refusjonspott som vi fordeler så rettferdig som mulig. Maksbeløp per delegat er satt til kr 1000, men ved mange søkere kan beløpet bli lavere.

Hva kreves av meg?

For å få dekket reise innenlands må du velge den billigste realistiske reisemåten og ta vare på alle kvitteringer. Etter GF vil du få tilsendt et refusjonsskjema du skal fylle ut og sende tilbake sammen med kvitteringer. Skjemaet må sendes innen 3 uker etter avsluttet generalforsamling.

Kvinne i oransje genser sitter på en seng og jobber med PC

Lurer du på noe om GF?

Har du spørsmål om tilrettelegging under GF, å stille til valg, eller annet?

Still til valg i ANSA

Hjem /

Still til valg i ANSA

ANSA trenger dyktige folk til å fylle sentrale verv. Synes du organisasjonsarbeid er spennende, og ønsker du å forsvare utenlandsstudentenes interesser samtidig som du får nyttig erfaring? Still til valg i ANSA!

| Sist oppdatert: | Forfatter: ANSA
Anna Handal Hellesnes på ANSAs talerstol

Hvorfor stille til valg i ANSA?

Arbeidet ANSA gjør som interesseorganisasjonen for studenter i utlandet er svært viktig. Vi er tross alt bidragsytere til at norske studenter i utlandet får de rettighetene de skal ha! For at ANSA skal kunne å gjennomføre dette arbeidet trenger vi engasjerte og dyktige medlemmer som kan fylle flere sentrale verv. Noen verv er for ett år, andre for to år.

  • President
  • Hovedstyret
  • Kontrollkomiteen
  • Valgkomiteen

Som sentral tillitsvalgt får du påvirke ANSA høyt oppe i organisasjonen. Uansett hvilket verv du vil ta på deg, vil du få unike erfaringer innen organisasjonsarbeid og politikk som du vil kunne dra nytte av senere i din karriere. Og du kan sette vervet på CV-en!

Valg under den årlige generalforsamlingen

Prosessen med å finne kandidater skjer gjennom hele året og avsluttes på generalforsamlingen. Rekrutteringen av nye tillitsvalgte ledes av ANSAs valgkomité, utenom rekruttering av kandidater til ny valgkomité, som ledes av hovedstyret.

Rekrutteringsarbeidet innebærer å ta imot søknader og gjennomføre intervjuer av kandidatene. Etter grundig evaluering legger valgkomiteen og hovedstyret frem sine innstillinger til den årlige generalforsamlingen. Der velger delegatene sine kandidater.

19. mai

Søknadsfrist valgkomité

19. mai

Søknadsfrist president, hovedstyre, kontrollkomité

Hvem kan stille til valg?

Nåværende eller tidligere utenlandsstudenter kan stille til valg for et sentralt verv. Enkelte kandidaturer er åpne og krever ikke utenlandserfaring. Du må ikke være ANSA-medlem for å stille, men hvis du blir valgt, må du være medlem mens du innehar vervet.

Ung kvinne med lyst hår og hårbånd smiler til en mann

Er du den ANSA trenger?

Hvis du har erfaring du tror kan være nyttig for ANSA, håper vi du vil stille til valg på generalforsamlingen! Du må ikke oppfylle alle ønskede kvalifikasjoner for å stille. Det viktigste er heller ikke hvilken studiebakgrunn du har eller hvilket land du har studert i.

Det vi trenger er folk som virkelig brenner for organisasjonsarbeid og som er motivert og engasjert for å videreutvikle ANSA. Er du den vi ser etter?

Still til valg for ett eller flere sentrale verv

President

Presidenten er ANSAs politiske talsperson og styreleder for hovedstyret. Presidenten har ansvaret for å fremme ANSAs politikk i tråd med generalforsamlingens vedtak, og er ANSAs ansikt utad i møte med media, politikere, myndigheter og andre aktører.

Hovedstyret

Hovedstyret velges av den årlige generalforsamlingen og leder ANSA mellom generalforsamlingene. Det skal arbeide i samsvar med ANSAs vedtekter og strategier, og følge opp generalforsamlingens vedtak.

Det er åtte hovedstyrekandidaturer i tillegg til vara. Fire plasser er til nåværende utenlandsstudenter, og fire plasser er åpne. Du må ikke være utenlandsstudent for å stille til åpen plass. tillegg er fire av kandidaturene ettårige verv, mens fire er toårige verv. Det gjør at det hvert år er seks plasser i hovedstyret som skal fylles. Fire ettårige verv og to toårsverv.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen velges av generalforsamlingen. Komiteens hovedoppgave er å passe på at ANSA driftes etter organisasjonens vedtekter, retningslinjer og styringsdokumenter. Ifølge vedtektene er det kontrollkomiteen som tolker organisasjonens vedtekter.

Valgkomiteen

Valgkomiteen består av inntil fem medlemmer, og har som oppgave å rekruttere og innstille (anbefale) kandidater til verv som president og medlemmer av hovedstyret, kontrollkomiteen på generalforsamlingen. Flertallet av valgkomiteens medlemmer skal ha sin bakgrunn fra ANSA.

Kvinne i oransje genser sitter på en seng og jobber med PC

Lurer du på noe om GF?

Har du spørsmål om tilrettelegging under GF, å stille til valg, eller annet?