Hjem / Artikler /

Forbered deg til generalforsamlingen

På generalforsamlingen er du med og tar de store avgjørelsene! Skal du delta og lurer på hvordan du skal forberede deg? Vi hjelper deg med det praktiske!

| Sist oppdatert: | Forfatter: ANSA
Personer klapper under ANSAs generalforsamling 2023

Tid og sted

ANSAs 68. generalforsamling (GF) møtes helgen 5.-7. juli 2024 på Quality Hotel Hasle Linie.

Romfordeling og betaling

Delegater vil hovedsakelig fordeles på dobbelt- og trippeltrom. Delegater, observatører og frivillige får dekket kost og losji. Delegater kan også søke om reiserefusjon etter GF.

Hva skal jeg pakke til GF?

Husk å pakke utstyr til PC og mobil, samt legitimasjon.

I tillegg til vanlige klær kan det være fint å pakke et ekstra fint antrekk til bankettmiddagen på lørdag. Dette kan for eksempel være bunad, dress eller fin kjole, men her er alt lov!

Forbered deg til årets saker

På GF møtes deltakere som har vært med tidligere og deltakere som er med for første gang. Uansett om du er erfaren eller ny på GF, oppfordrer vi alle delegater til å sette seg godt inn i sakspapirene og øvrige dokumenter. Årets dagsorden, tidsplan, info om valgkandidater og annen relevant informasjon vil du finne i ressursbanken for GF.

Bli med på workshop

For at alle deltakere skal få best mulig utbytte av GF, holder vi workshop i starten av helgen. Dette bidrar til å skape interesse for saker som er viktige det året. Dessuten blir du tryggere på å bidra i viktige diskusjoner og det er enklere å forme eventuelle endringsforslag i sakene.

Vi forventer at deltakere som har vært med på GF før, bistår nye deltakere med å finne seg til rette og sette seg inn i de større sakene.

Vi benytter DigDem

Alle deltakere, både de som deltar fysisk og de som deltar digitalt, skal bruke plattformen DigDem til å følge saksgangen og avgi stemme. Kun delegater kan stemme.

Mennsker stor og klapper under ANSAs generalforsamling 2023

Forstå generalforsamlingen

Synes du generalforsamlingen er innviklet? Frykt ikke! Klikk deg gjennom ordlisten, så får du forklart hvordan det hele foregår.

Valg under generalforsamlingen

Under GF velges personer til følgende verv:

  • President
  • Hovedstyre
  • Ordførerkollegium
  • Kontrollkomité
  • Valgkomité

Alle kandidater får anledning til å presentere seg under programmet fredag, og vil holde en to minutters appell under valget lørdag. Presidentkandidater får holde en tre minutters appell.

Reiserefusjon etter generalforsamlingen

Du kan få refundert reiser i Norge til og fra GF. Dette gjelder for eksempel hvis du er hjemme i Norge og reiser fra en annen by, eller hvis du har utgifter til lokal, kollektiv transport til og fra eller i Oslo.

Blir hele reisen dekket?

Hvor stor andel du får refundert avhenger av hvor mange som søker om refusjon. Vi har en refusjonspott som vi fordeler så rettferdig som mulig. Maksbeløp per delegat er satt til kr 1000, men ved mange søkere kan beløpet bli lavere.

Hva kreves av meg?

For å få dekket reise innenlands må du velge den billigste realistiske reisemåten og ta vare på alle kvitteringer. Etter GF vil du få tilsendt et refusjonsskjema du skal fylle ut og sende tilbake sammen med kvitteringer. Skjemaet må sendes innen 3 uker etter avsluttet generalforsamling.

Kvinne i oransje genser sitter på en seng og jobber med PC

Lurer du på noe om GF?

Har du spørsmål om tilrettelegging under GF, å stille til valg, eller annet?