Hånd holder et kompass

ANSAs etiske retningslinjer

ANSAs etiske retningslinjer er for leverandører av studier og skolegang i utlandet, også kalt agenter. Alle agenter som slutter seg til retningslinjene blir ANSA-godkjent og kan bruke ANSAs godkjentmerke.

Hva er de etiske retningslinjene?

Etter initiativ fra ANSA ble det i 2010 lansert etiske retningslinjer for kommersielle leverandører av studier og skolegang i utlandet (agenter).

Agenter som følger de etiske retningslinjene forplikter seg til å gi kvalitetssikret veiledning og oppfølging av elever og studenter.

Alle som slutter seg til retningslinjene får ANSAs godkjentmerke og knytter seg automatisk til ANSAs klagenemnd.

Formålet med de etiske retningslinjene

De etiske retningslinjene beskriver ANSA og agentenes etiske standarder og krav. Formålet er å kvalitetssikre informasjonen om utenlandsstudier som gis til elever og studenter. De etiske retningslinjene beskriver agentens forpliktelser og ANSAs krav til forretningspraksis og personlig atferd.

Retningslinjene gjelder alle ledd av virksomheten:

  • Enkeltansatte
  • Styremedlemmer
  • Innleid personale
  • Konsulenter
  • Andre som handler på vegne av agenten

Krav til agenter

Krav til informasjon