I ANSA har vi flere TRIA (Trygghet i ANSA)- kontakter som blant annet deltar på lokale arrangementer og jobber forebyggende rundt temaer som rus, psykisk helse og beredskap. TRIA-kontaktene er et lokalt kontaktpunkt for medlemmene våre, og det er veldig lav terskel for å kontakte dem for store eller små utfordringer i din studiehverdag. De vil også gjøre sitt beste for å sette deg i kontakt videre med rett instans, dersom du skulle ha behov for det.

Møt TRIA-kontaktene på et lokalt arrangement i studielandet ditt, eller ta gjerne kontakt med en av dem dersom du lurer på noe rundt trygghet, eller om du bare vil slå av en prat!

NB! Selv om det ennå ikke finnes en TRIA-kontakt i ditt studieland så kan du gjerne ta kontakt med en av dem allikevel! 

Navn på TRIA

TRIA e-postadresse

Ansvarsland

Telefon

Oda Sonderland

TRIA.Oda@ansa.no

Danmark

+45 22144200

Luna Bloin-Wibe

TRIA.Luna@ansa.no

Frankrike + Sveits

410 02 510

Maren Paus Reinertsen

TRIA.Maren@ansa.no

Polen + Slovakia

938 08 750

Anne Eltervåg

TRIA.Anne@ansa.no

Polen, Kroatia + Tyskland

451 01 469

Marte Østbye Larsen

TRIA.Marte@ansa.no

UK

902 18 577

Elise Humerfeldt

TRIA.Elise@ansa.no

Ungarn

980 42 841

Heidi Lovise Rognhaugen

TRIA.Heidi@ansa.no

Benelux + Italia

400 35 445

Maria Windstad

TRIA.Maria@ansa.no

Spania & Portugal

459 19 850

Kalina Casadiego

TRIA.Kalina@ansa.no

Tsjekkia + Latvia

+420 774 672 848

*Norske numre hvis ikke annet er oppgitt 

TRIA Danmark

TRIA-kontakt i Danmark er Oda Sonderland. Hun kan kontaktes på telefon +45 22144200 eller TRIA.Oda@ansa.no

TRIA Benelux og Italia

TRIA-kontakt i Benelux er Heidi Lovise Rognhaugen. Hun kan nås på telefon +47 400 35 445 eller TRIA.Heidi@ansa.no

TRIA Frankrike + Sveits

Luna Bloin Wibe er TRIA-kontakt for Frankrike og Sveits. Luna kan kontaktes på TRIA.Luna@ansa.no

TRIA Kroatia, Polen og Tyskland

Anne Eltervåg er TRIA-kontakt for Kroatia. Hun er også TRIA for Polen (Nord) og Tyskland. Anne kan kontaktes på TRIA.Anne@ansa.no eller telefon +47 45101469.

TRIA Polen og Slovakia

Maren Paus Reinertsen er TRIA-kontakt for Polen (sør) og Slovakia. Maren kan kontaktes på telefon +47 938 08 750 eller epost TRIA.Maren@ansa.no

TRIA Spania og Portugal

Maria Windstad er TRIA-kontakt for Spania & Portugal. Hun kan kontaktes på telefon +47 459 19 850 eller TRIA.Maria@ansa.no

TRIA Tsjekkia + Latvia

Kalina Casadiego er TRIA for Tsjekkia og Latvia. Kontakt henne på +420 774 672 848 eller TRIA.Kalina@ansa.no

 

TRIA UK

Marthe Østbye Larsen er TRIA-kontakt for UK. Kontakt henne på telefon +47 902 18 577 eller epost TRIA.Marte@ansa.no

 

TRIA Ungarn

Elise Humerfeldt er TRIA for Ungarn. Ta kontakt med henne på +47 980 42 841 eller  TRIA.Elise@ansa.no