Hjem / Artikler /

Trygghet med ANSA og Sjømannskirken

ANSA har et tett, livssynsåpent samarbeid med Sjømannskirken. Samarbeidet kan gi deg trygghet når du studerer i utlandet, både i hverdagen og hvis du står i en krise.

| Sist oppdatert: | Forfatter: ANSA
Prest fra Sjømannskirken snakker med studenter

Hvordan samarbeider ANSA og Sjømannskirken? 

ANSAs samarbeid med Sjømannskirken dekker både sosiale arrangementer, samtaletilbud og beredskap ved kriser. Dette kommer i tillegg til ANSAs sosiale arrangementer og velferdstilbud.

Samarbeidet gir deg som ANSA-medlem flere arenaer hvor du kan treffe medstudenter og unge nordmenn i utlandet, eller prate med noen om både fine og vanskelige ting.

Sjømannskirken er der for ANSAs medlemmer

Sjømannskirken har fem representanter som jobber for og med studenter og unge nordmenn i utlandet. Disse representantene – fire studentprester og én diakon – reiser rundt i hvert sitt område av verden. De har også flere omreisende (ambulerende) kollegaer som møter studenter i områder de selv ikke dekker.

Sjømannskirken samarbeider tett med ANSAs lokallag og lands- og regionsstyrer. De deltar gjerne på våre arrangementer og inviterer ANSA-medlemmer med på ulike ting som skjer hos dem. De er opptatt av at alle studenter og unge skal ha et så godt og trygt utenlandsopphold som mulig.

Ung kvinne med briller og langt, rødt hår

Hva om jeg ikke er kristen? 

ANSA er en livssynsnøytral organisasjon. Selv om Sjømannskirken er en kirke, går samarbeidet vårt ut på å tilby omsorg, støtte og sosiale arrangementer til alle norske studenter i utlandet, uansett livssyn. 

I de tilfellene de inviterer til et arrangement av kirkelig karakter, er de helt tydelige på det. Og husk: Tilbudet er uansett for alle!  

Få hjelp i krisesituasjoner 

Sjømannskirken er en av ANSAs viktigste samarbeidspartnere når det kommer til beredskap og krisehåndtering ved større og mindre ulykker som involverer norske elever og studenter i utlandet. De driver også oppfølgende omsorgsarbeid etter slike kriser. 

Opplever du en krise i utlandet? 

Ring Sjømannskirkens beredskapstelefon

Snakk med en diakon eller studentprest 

Sliter du litt i det daglige og kunne trenge å prate med en person med taushetsplikt? Ta gjerne kontakt med Sjømannskirkens diakon eller studentprester, enten det oppleves smått eller stort! Det er alltid du som student som legger føringer for samtalen.  

Sjømannskirkens representanter kan kontakte alle ANSAs tillitsvalgte, men de tar ikke ellers direkte kontakt med ANSA-medlemmer. Hvis du ønsker besøk på studiestedet ditt, er du hjertelig velkommen til å kontakte dem, også om du ikke er tillitsvalgt! De reiser gjerne til deg, uansett om ANSA har lokallag der eller ikke.

Forsidefoto: Sjømannskirken

Ung kvinne lener seg på skulderen til en ung mann

Trygghet i ANSA

De aller fleste har veldig gode opplevelser som utenlandsstudent, men av og til kan det hende du trenger hjelp til å takle små eller store ting som skjer i hverdagen. Heldigvis har ANSA et solid velferdstilbud.