Når du skal søke på skoler i utlandet, vil du som oftest bli bedt om å sende med godkjent kopi av vitnemål og attester oversatt til landets språk.

Oversetting av vitnemål

I de fleste tilfeller kan din videregående skole hjelpe deg til med å oversette vitnemålet ditt til engelsk. Dersom du har behov for oversettelse til et annet språk, kan du få henvende deg til en godkjent oversetter.  Du kan finne statsautoriserte translatører på Translatørportalen. Oversetting hos byrå eller translatør kan koste fra kr. 600 til kr. 1 000 per ark.

Universiteter og høgskoler kan stort sett gi deg en karakterutskrift på andre språk enn norsk. Vitnemålet får du kun oversatt til engelsk.

Du kan henvende deg direkte til en statsautorisert translatør for å få oversatt vitnemålet ditt, eller du kan bruke et oversetterbyrå som har statsautoriserte translatører. Prisnivået hos byråer vil ligge noe over prisen du får direkte hos en statsautorisert translatør.

Oversetting av attester

Hør først med de som har utstedt attesten om de kan skrive den på et annet språk. På lik linje med vitnemål, kan attester også oversettes av en statsautorisert translatør, evebtuelt hos et byrå som har statsautorisert translatør.

Rett kopi

Det er få offentlige kontorer i Norge som i dag er villige til å gi rett kopi. Det er derfor lurt å høre med skolen du har gått på i Norge om de kan ta kopi av vitnemålet og stemple dette for deg. Noen kopieringsbyråer kan også gi deg rett kopi.

Apostille

Enkelte land krever et stempel som kalles Apostille. Dette innebærer å legalisere papirene dine. Det er to måter å gjøre dette på:

1. Hvis skolen krever apostille av det norske vitnemålet ditt:

2. Hvis skolen krever apostille på oversettelsen:

  • Send inn vitnemålet til oversettelse hos en statsautorisert translatør.
  • Gå til tinghuset og få notarialbekreftelse på vitnemålet
  • Gå til fylkesmannen og få apostillestempel på oversettelsen. De kan også ta rett kopi av originalvitnemålet. 

Foto: Frannyanne