Psychologie er et populært fag i Tyskland. Utdanning innen psykologi tilbys på bachelor og masternivå, samt som PhD. Alene på bachelornivå finnes det omlag 150 studietilbud. Du kan studere psykologi ved universiteter (Universitäten) og høyskoler (Hochschulen/Fachhochschulen). Faget undervises i de fleste tilfeller på tysk og du kan få støtte til språkkurs i forkant av utdanningen.

Om utdanningen

Dersom du vil bli psykolog i Tyskland, må du først ta en bachelor i psykologi. Denne har normalt en varighet på tre år. Deretter må du bygge på med en toårig master i Klinische Psychologie eller Klinische Psychologie und Psychotherapie. Merk deg at det er betraktelig færre universiteter som tilbyr klinisk master enn generelle bachelorgrader. Det kan derfor være klokt å ta bachelorgraden din ved et lærested som også tilbyr klinisk mastergrad. Dette er fordi de fleste læresteder prioriterer egne bachelorgradstudenter ved opptak til master.

Etter avsluttet mastergrad følger en videreutdanning til Psychologischen Psychotherapeuten. Utdanningen har en varighet på tre til fem år avhengig av om du studerer på fulltid eller deltid. Dette er en betalingsutdannelse der teori og praksis går hånd i hånd. Du får prøve deg med egne pasienter, både alene og under veiledning.

Les mer om psykologi i utlandet på ANSAs hovedside om faget

 

Hvordan finne læresteder

Bruk søkemotoren Hochschulkompass for finne frem til aktuelle læresteder. Her haker du av for om du vil studere på bachelor- (Grundständing) eller masternivå (Weiterführend). Du kan også hake av for ønsket studieby.

Technische Universität Dresden og Philipps-Universität Marburg regnes som to av landets ledende universiteter innenfor psykologi ifølge den årlige CHE-rankingen i Tyskland.

Opptakskrav

Informasjon om opptakskrav finner du på lærestedets hjemmeside under Zulassung/Voraussetzungen. Dersom du ikke finner opptakskravene, kan du kontakte lærestedet. Du må ha generell studiekompetanse for å søke for å søke på bachelor, og en faglig relevant bachelorgrad for å søke på master. Opptak baseres ofte på faktorer som karaktersnitt, fagkrav, opptakstest og/eller intervju. Enkelte læresteder ønsker at du skal ha vært i praksis i forkant av utdanningen.

I tillegg til rene opptakskrav, ønsker lærestedene ofte at du legger ved motivasjonsbrev, CV og anbefalingsbrev i søknaden.

Som utenlandsk søker må du også ta en språktest. Denne tas vanligvis i forkant av søknad.  De fleste læresteder godkjenner Testdaf og Goethe-Instituts C2-sertifikat.

Du kan lese om Testdaf på ANSAs side om språktester.

Slik søker du

På lærestedets hjemmeside vil det stå beskrevet hvordan du skal søke. Denne informasjonen finner du under overskriften Bewerbung. Du søker enten direkte til lærestedet via egen nettsøknad eller gjennom felles søkeportal.

Godkjenning

Dersom du vil jobbe som klinisk psykolog, trenger du godkjenning fra Helsedirektoratet.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om psykologiutdanning i utlandet.

Finansiering

Lånekassen støtter utdanning i Tyskland som tilbys på statlig godkjente læresteder og tilbyr statlig godkjente utdanningsgrader. Utdanningene og lærestedene som du finner på søkemotoren Hochschulkompass kvalifiserer normalt til støtte fra Lånekassen.

Offentlig utdanning i Tyskland er gratis. På Lånekassen side om utdanning i utlandet kan du lese om hva du kan få i stipend og lån.