Spansk er det offisielle språket i 21 land og det mest talte språket etter mandarinkinesisk. 572 millioner mennesker snakker spansk og du kan være en av dem!

Hva er mulig med støtte fra Lånekassen?

  • Du kan ta et kortere språkkurs hvis du har kommet inn på, eller er i gang med, studier som foregår eller vil foregå på spansk.
  • Du kan ta et lengre språkkurs fra tre - tolv måneder som forberedelse til mulige fremtidige studier i et latinamerikansk land.

Kortere språkkurs

Du kan få 20.988 nok i språkstipend hvis du har kommet inn ved et godkjent lærested, skal studere på spansk, og trenger et kortere språkkurs i forkant av studiene.

Språkkurset må vare i minst fire uker og du må ha minimum 15 undervisningstimer i uken. Dette alternativet er også aktuelt for deg som skal på utveksling fra et norsk lærested.

Lengre språkkurs

Har du planer om å ta hele utdanningen din i Latin-Amerika kan du søke om støtte til språklig tilrettelegging.  Du må ta kurset ved et universitet eller en godkjent språkskole som er knyttet til Instituto Cervantes. Tar du kurset ved en språkskole må du avslutte med språktesten DELE, evt. CELU dersom du vil studere i Argentina.

Språkkurset må vare mellom 3 og 12 måneder og du må ha minimum 15 undervisningstimer i uken. Videre må du opplyse i søknaden om hvilken grad du planlegger å ta og navnet på lærestedet du planlegger å ta graden ved. Støtten gjelder selv om du planlegger å ta en grad undervist på engelsk

Lånekassen gir deg både basisstøtte, skolepengestøtte og reisestøtte. 40% av basisstøtten omgjøres til stipend når du sender Lånekassen en kopi av kursbevis/vitnemål når du er ferdig med kurset.

Les mer om de forskjellige støtter på ANSAs sider om finansiering.

Hvor kan jeg studere

Du kan studere enten ved et universitet eller en godkjent språkskole.

Her finner du en oversikt over universiteter i Latin-Amerika.

Her finner du godkjente språkskoler i Latin-Amerika og testsentre for DELE-eksamen i Latin-Amerika.

Språkkurs ved universiteter

Mange universiteter tilbyr språk og kultur programmer for internasjonale studenter. Det er ingen spesielle krav for å søke på språkkurs bortsett fra generell studiekompetanse, og det er bare å melde seg på. Søknadsfrister varierer fra land til land. Her er et utvalg av universiteter som tilbyr kurs i språk og kultur.

Språktest DELE

DELE står for Diploma de Español como Lengua Extranjera og er den offisielle språktesten i spansk. Språkskoler godkjent av Instituto Cervantes tilbyr forberedelseskurs til DELE eksamen.

Universiteter i Latin-Amerika krever sjelden at du tar DELE eksamen og går ut i fra at du kan nok spansk når du søker på studier som foregår på spansk. For å følge undervisning på universitetsnivå anbefales å ha spansk på nivå B2. Her kan du teste ditt nivå med eksempler på DELE-eksamen. Fra tid til annen kan DELE eksamen tas i enkelte byer i Norge.

Reise gjennom en norsk agent

Flere norske agenter samarbeider med og rekrutterer studenter til språkskoler i Latin-Amerika.

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter.