I Irland er det gode muligheter for å studere økonomi- og businessfag.

I Irland kan du studere økonomi- og businessfag ved en rekke læresteder. En bachelorgrad går over tre til fire år, mens en mastergrad har en varighet på ett til to år.

Hvordan finne skole

Bachelor 

Central Applications Office (CAO), er det sentrale opptakskontoret for bachelorutdanninger i Irland. Du kan søke inntil 10 studier gjennom CAO. Bruk denne søkemotoren for å finne frem til studier som tilbys ved de ulike lærestedene.  

Vær oppmerksom på at det er kun bachelorgrader på level 8 som gir rett til støtte fra Lånekassen. 

Master 

For å finne frem til mastergrader, bruk søkemotoren Qualifax.

På Education in Ireland, finner du en oversikt over ulike læresteder. Du finner studier direkte på lærestedenes nettsider. 

Akkrediterte læresteder  

Skal du studere økonomi- og businessfag i Irland, kan det være lurt å velge et lærested som er akkreditert av European Quality Improvement System, EQUIS  og/eller The Association of Advance Collegiate Schools of Business, AACSB.  

UCD College of Business er den eneste irske businesskolen med den høythengende merkelappen «Triple Crown», som betyr at skolen har oppnådd de tre store internasjonale business-akkrediteringene AACSB, EQUIS og AMBA. Skolen er også det eneste irske medlemmet av de eksklusive nettverkene «Global Alliance in Management Education» (CEMS), samt «Global Network for Advanced Management» (GNAM).

Les "Magnus studerte ved Irlands ledende businesskole". 

Opptakskrav for økonomistudier i Irland

Opptakskrav varierer mellom lærestedene. Minimumskravet for å kunne søke opptak til irske universiteter er generell studiekompetanse. Karaktersnitt og eventuelle fagkrav teller for opptak ved de fleste læresteder. For opptak til økonomi- og businesstudier vil mange læresteder kreve R1 (S1+S2), med en minimumskarakter. 

Nærmere informasjon om studiet og opptakskrav finner du på hjemmesiden til lærestedet.

Oversettelse av irske karakterer til norske 

Bruk følgende tabellen for å sammenlikne karakterkrav ved irske universiteter. 

«H» står for Higher Level, altså fag tatt i vg3. Hvis for eksempel universitetet krever at du har H3 Physics, så må du ha 5 i Fysikk 2. 

«O» står for Ordinary Level, altså fag tatt i vg2.   

Omregning av snitt 

For informasjon om omregning av snitt se ANSAs side om studier i Irland.

Språktest 

De fleste universitetene krever en språktest for internasjonale studenter, enten TOEFL eller IELTS. 

For opptak til bachelor kan karakter fire eller bedre fra engelsk i tredje klasse (eksamen eller standpunkt) godtas som alternativ til språktest. Undersøk alltid språkkrav direkte med universitetet du søker til.  For opptak til master kreves det som regel språktest.  

Hvordan søke 

De fleste universiteter ønsker at du søker online gjennom det sentrale opptakssystemet Central Applications Office (unntak for noen private universiteter). Du kan søke på inntil ti kurs gjennom CAO. Du må liste opp kursene i prioritert rekkefølge fra 1 til 10.

Søknadsperioden er mellom 1. november og 1. februar. Enkelte skoler og fag er åpne for late applications frem til 1. mai.

Informasjon om hvordan du søker gjennom CAO finner du på ANSAs side om studier i Irland.

Godkjenning - sidetittel siviløkonom

Retten til bruk av sidetittelen Siviløkonom er i utgangspunktet forbeholdt de som har tatt master i økonomi og administrasjon i Norge. Dersom du har tatt en master innen økonomisk- administrative fag i Irland, kan du søke NHH om rett til å få bruke tittelen når du kommer hjem.

Husk at for at din mastergrad skal kunne godkjennes på lik linje med en norsk mastergrad, må du ta en toårig grad med et selvstendig arbeid av minimum et halvt års omfang.

Finansiering og skolepenger

Norske studenter kan ta utdanning i Irland på like vilkår som studenter fra EU-land. Har du ikke startet på en universitetsutdannelse, kan du være berettiget å betale free fees ved utvalgte institusjoner. Hvis du ikke kvalifiserer til free fees, kan du likevel kvalifisere til EU fee.

Free-fees       

         EU-fees

         Non-EU fees  

€ 3000

    

         € 4000-8000

 

         € 10000-30000

   

Her kan du sjekke hvilke skoler er omfattet av free frees-ordningen.

Det er fortsatt opp til de irske lærestedene å avgjøre hvorvidt norske studenter som tar mastergrad, skal betale ”free fee” eller ”EU fee”.

Les mer om skolepenger og «free fees initiative» på Studentfinance.ie.

Les mer om hva du kan få i støtte fra Lånekassen på ANSA sin side om finansiering.

Lånekassen gir støtte til offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning i Irland.

Nyttige lenker: