De fleste norske studenter i India befinner seg der på utveksling fra et norsk universitet eller høyskole. Du kan også velge å studere i India på hel grad, på bachelor-, master- eller PhD-nivå.

Utdanning i India

India er med sine 35 000 høyskoler, 700 universiteter og 13 millioner studenter et av verdens største utdanningsland. Undervisning på høyere nivå foregår ofte på engelsk og indere bruker også gjerne engelsk for å kommunisere med hverandre.

Skoleåret går fra juli til mars, og du kan studere bachelor, master eller ta et semester. Flere norske læresteder gir deg som student mulighet til å reise på utveksling til India under studietiden.

Fem grunner for å studere i India

Les også Utdanning i verden sin side om studier i India.

 

Hvor kan jeg studere?

Du kan bruke følgende søkemotorer for å finne fram til aktuelle læresteder:

University Grants Commission er akkrediteringskontoret i India. Det er deres liste NOKUT bruker for å finne ut om en skole er godkjent. Gå inn på nettsiden og finn linken Universities øverst til høyre på siden og finn Consolidated list for å finne alle læresteder i India med degree granting rights. Det er for tiden 693 godkjente universiteter på denne siden.

For øvrig skjer 95 % av undervisningen i India på Affiliated colleges og universities. Dette er universiteter og colleger som godkjennes av et annet universitet (et moderuniversitet). Så lenge moderuniversitetet ligger på lista til UGC er affiliated colleges og universities også godkjente.

Opptak og søknadsprosess

Opptakskrav

Minimumskrav er generell studiekompetanse eller bachelorgrad.

Slik søker du

Det er viktig at du setter deg inn i hvilke opptakskrav som gjelder for det faget og på hvilket nivå du ønsker å studere, samt hvordan du søker opptak til studiet. Vi anbefaler deg å starte forberedelsene tidlig og være ute i god tid når du skal søke om studieplass.

Du søker direkte til lærestedet via deres nettsider.  

 

Utveksling i India

Det enkleste er å bruke en avtale som ditt norske universitet eller høyskole har med et indisk lærested. Dette fordi det faglige studieprogrammet må være godkjent av din skole før du reiser ut.

The Nordic Centre in India

HiB, UiO, NTNU, UiT og BI har alle utvekslingsavtaler til India. Verdt å merke seg for nordmenn er de skreddersydde programmene for nordiske studenter via NCI, The Nordic Centre in India hvor man kan velge mellom både sommerkurs og semesteropphold ved utdanningsinstitusjoner i India. Nordic Centre in India ble etablert i 2001 av utvalgte universiteter i Norden, med ønske om økt forsking og utdanningssamarbeid mellom landene. Ved Nordic Centre kan du ta sommerkurs eller du kan studere ett helt semester. Semesterprogrammene har oppstart i juli og januar.

Agenter med tilbud i India

  • Kulturstudier tilbyr et semester i Pondicherry. Du kan studere Freds- og konfliktstudier, religion og makt. 
  • Projects Abroad har tilbud om frivillig arbeid i India.

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter.

Finansiering

Generelt sett er private universiteter dyrere enn offentlig universiteter. 

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i India. Du kan få støtte til en hel utdanning i India eller som del av en norsk utdanning (utveksling). Når du har fått opptaksbevis fra lærestedet, kan du søke om støtte fra Lånekassen.

Bo og leve i India

For å få en så bra studiehverdag som mulig er det greit å vite hvordan du kan anskaffe visum, eventuelle endringer i folketrygden, forsikring under studietiden, opprette bankkonto, finne bolig, telefoni og internett, offentlig transport og hva ANSA kan gjøre for deg under studiene.

Les mer om hva du trenger å vite om det å bo og leve i India.

Foto: Vinoth Chandar