Anisha Khan

Anisha Kahn

Anisha Khan

BA (Hons) Graphic Design

Manchester Metropolitan University

Om kunstneren

Jeg heter Anisha og kommer fra Oslo. Alltid hatt veldig lyst til å studere i utlandet. Spesielt med design føler jeg at det har vært veldig viktig for meg å utvide design-spekteret mitt og å få innsyn på internasjonalt design, som gjorde at jeg valgte å ta graden min i England. Jeg ble ferdig med studiet mitt denne sommeren og har nylig begynt på master studiet på samme universitet.

Som designer vil jeg si at jeg legger mye vekt på konseptet og eksperimenterer med fotografi og art direction i blanding med grafisk design. Jeg liker å jobbe med ulike fremgangsmåter og kulturer.

Anisha Khan
Anisha Khan
Anisha Khan
Anisha Khan

Hannah Røsholt Siger

Hannah Røsholt Siger

Hannah Røsholt Siger

NABA Nuova Accademia di belle Arti, Milano

Foto: Kata Madár

Om kunsteren

Jeg heter Hannah (f. 2003) og har begynt på førsteåret på BA in Painting and Visual Arts ved NABA i Milano. Jeg har drevet mye med både musikk og kunst tidligere og elsker å jobbe kreativt innenfor begge felt. Akkurat nå har fokuset mitt skiftet utdanningsmessig fra musikk til kunst, men jeg liker likevel å jobbe kreativt med musikk ved siden av kunststudiene.

Derfor sender jeg inn verket «Soundscapes of Exploration», som jeg jobbet med og ferdigstilte i slutten av sommeren i år. Jeg spiller piano, og har i hovedsak spilt klassisk, men i de siste årene har jeg utforsket andre sjangere som jazz, rock, pop, soul, funk og også filmmusikk. Den sistnevnte preger nok spesielt verket mitt, ettersom det hovedsakelig er inspirert av spill- og filmmusikk.

Om bidraget

«Soundscapes of Exploration» er inspirert av lydbildet i det anerkjente lydsporet til videospillet Minecraft. Dette prosjektet har vært en personlig utforskning av teknikker innenfor produksjon av musikk.

Verket består av fire spor i følgende rekkefølge: «Sunrise», «Walk In The Forest», «A Treasure, Hidden In Plain Sight» og «Approaching The Border Of The Horizon». Hvert av lydsporene skildrer et eget kapittel i en kronologisk historie. Tittelen på hvert av verkene refererer til de forskjellige hendelsene jeg har tatt utgangspunkt i og jeg prøver å skildre og utforske atmosfærene og følelsene rundt hvert av dem.

Jeg har vært veldig inspirert av tematikken rundt Minecrafts lydspor som har en rolig og trygg aura fylt med nostalgi. I tillegg til disse temaene har jeg prøvd å tilføre fokus på nysgjerrighet og spenthet, men også en underliggende ensomhet og dysterhet. Dette er følelser man gjerne kjenner på når man kaster seg ut i nye situasjoner, valg og opplevelser. På denne måten ønsker jeg ikke bare å skildre landskapet og atmosfæren slik som i Minecrafts lydspor, jeg prøver også å skildre hvordan det kan oppleves å kaste seg inn i nye valg i livet. Man går gjerne inn i avgjørelser med en optimistisk holdning og følelse av frihet, men dersom man ikke adresserer usikkerhetene og ensomheten som kan medfølge, kan de fort få overtaket på underbevisstheten.

Gjennom produksjonen har jeg tatt i bruk GarageBand og MIDI-keyboard som verktøy for å ta opp og spille inn låtene. GarageBand har jeg brukt fordi det er et verktøy som lar meg utforske ideene med et variert spekter av synther og effekter. Flere elementer i opptakene er også improvisert.

Resultatet av prosjektet er et sonisk landskap som forsøker å gjenskape den beroligende atmosfæren som preger Minecraft, men med et eget preg og egen tolkning av både lydbildet og tematikken som henger rundt det.

Jeg anbefaler å høre verket gjennom hodetelefoner med stereo, ettersom det er da lyden og opplevelsen blir best, men det er selvfølgelig helt opp til dere lyttere. Når dere hører verket håper jeg dere kan lene dere godt tilbake, lukke øynene, og ta del i utforskningen av lydlandskapene i denne atmosfæriske verdenen!

Soundscapes of Exploration part 1
Soundscapes of Exploration part 2

Pia Høie Holgersen

Pia Høie Holgersen

Pia Høie Holgersen

Deltaker ANSA Juvenarte 2024

Bachelor i grafisk design ved Falmouth University, UK

Om bidraget

Prosjektet vi fikk var å ta en sak som vi brenner for og lage en kampanje, noe som kan gjøre en forskjell. Jeg valgte ulvedebatten i Norge. En debatt som faktisk er veldig vanlig i mange land, men spesielt omdiskutert og alvorlig i Norge. Da vi nå har et utrolig lavt antall ulver innenfor ulvesonen, og mange ønsker at dette skal bli enda mindre.

I nasjonalparken Yellowstone introduserte de ulver igjen inn i økosystemet, og endringen som skjedde der var inspirerende og viser hvor viktig ulven faktisk er. Den endret formen av elvene i parken, oppførselen til hjorten og fikk flere arter til å blomstre. (Se video). Da jeg skulle formidle budskapet om viktigheten av ulven gikk jeg tilbake for å se når og hvorfor ulven og menneskene ikke kommer over ens. I vest Europa har ulven et dårlig rykte og blir sett på som et symbol for djevel, død og grådighet. Slik har det vært i mage hundre år. Hvorfor her det en så vanlig tanke at ulven bare er stor og stygg?

Fortellingene vi forteller hverandre og barna våre definerer hvordan vi ser på verden rundt oss, det inkluderer synet vårt på naturen og dyrene. Jeg ville gjennom denne oppgaven endre rollen til ulven i fortellingene, der den ikke bare er antagonisten. Den burde være protagonisten, fordi det er det rykte den fortjener nå. Kanskje om vi gjør om på fortellingene vi forteller hverandre vil synet vårt på ulven, og forholdet vårt til naturen endres.

Designet var først tegnet for hånd, redigert og lagd layout i Illustrator for å så risoprinte det ferdige resultatet. Risoprint er en teknikk som bruker blekk lagd av soya og mye mer miljøvennlig enn ordinært blekk. Det gir en veldig fin overlappingseffekt og fargene er veldig vibrante, teknikken er som en blanding av screenprinting og vanlig print. Hver kopi vil komme ut litt annerledes enn den andre i forhold til farge og blødning, noe som gir en organisk følelse.

Pia Høie Holgersen
Pia Høie Holgersen
Pia Høie Holgersen