Pia Høie Holgersen

Pia Høie Holgersen

Deltaker ANSA Juvenarte 2024

Bachelor i grafisk design ved Falmouth University, UK

Om bidraget

Prosjektet vi fikk var å ta en sak som vi brenner for og lage en kampanje, noe som kan gjøre en forskjell. Jeg valgte ulvedebatten i Norge. En debatt som faktisk er veldig vanlig i mange land, men spesielt omdiskutert og alvorlig i Norge. Da vi nå har et utrolig lavt antall ulver innenfor ulvesonen, og mange ønsker at dette skal bli enda mindre.

I nasjonalparken Yellowstone introduserte de ulver igjen inn i økosystemet, og endringen som skjedde der var inspirerende og viser hvor viktig ulven faktisk er. Den endret formen av elvene i parken, oppførselen til hjorten og fikk flere arter til å blomstre. (Se video). Da jeg skulle formidle budskapet om viktigheten av ulven gikk jeg tilbake for å se når og hvorfor ulven og menneskene ikke kommer over ens. I vest Europa har ulven et dårlig rykte og blir sett på som et symbol for djevel, død og grådighet. Slik har det vært i mage hundre år. Hvorfor her det en så vanlig tanke at ulven bare er stor og stygg?

Fortellingene vi forteller hverandre og barna våre definerer hvordan vi ser på verden rundt oss, det inkluderer synet vårt på naturen og dyrene. Jeg ville gjennom denne oppgaven endre rollen til ulven i fortellingene, der den ikke bare er antagonisten. Den burde være protagonisten, fordi det er det rykte den fortjener nå. Kanskje om vi gjør om på fortellingene vi forteller hverandre vil synet vårt på ulven, og forholdet vårt til naturen endres.

Designet var først tegnet for hånd, redigert og lagd layout i Illustrator for å så risoprinte det ferdige resultatet. Risoprint er en teknikk som bruker blekk lagd av soya og mye mer miljøvennlig enn ordinært blekk. Det gir en veldig fin overlappingseffekt og fargene er veldig vibrante, teknikken er som en blanding av screenprinting og vanlig print. Hver kopi vil komme ut litt annerledes enn den andre i forhold til farge og blødning, noe som gir en organisk følelse.

Pia Høie Holgersen
Pia Høie Holgersen
Pia Høie Holgersen