Kvinne sitter ved et bord med nettbrett i hendene

Delta på karrierearrangement som arbeidsgiver

Vil du møte norske talenter med solid internasjonal kompetanse? Bli med på ANSAs neste karrierearrangement og knytt bånd med norske utenlandsstudenter!

Neste karrierearrangement:

Få tak i den internasjonale kompetansen

Det er mange gode grunner til å rekruttere blant utenlandsstudenter. Ikke bare tar nordmenn som har studert i utlandet med seg verdifull erfaring og kompetanse tilbake til Norge. De er også vant til å tilpasse seg nye omgivelser, og deres valg om å reise ut viser at de tør å kaste seg ut i utfordringer. I tillegg opplever de generelt høyere jobbmestring når de er ferdige enn kolleger som kun har studert i Norge.

Vil du møte engasjerte, norske talenter med solid internasjonal kompetanse? Da må bedriften din delta på ANSAs neste karrierearrangement! Her får du møte attraktive arbeidstakere som tør å utfordre seg selv og som har erfaringene og kunnskapen norske arbeidsplasser trenger.

Vil du være med på neste karrierearrangement?

Påmeldingsfrist er 8. mai.

Synne Nordgård

"Som en internasjonal bedrift er vi opptatt av å få med oss nyutdannede med internasjonal erfaring, unike ferdigheter og språkkompetanse. ANSAs karrieredager har vært en verdifull arena for å møte engasjerte utenlandsstudenter!"

— Synne Nordgård, Graduate-rekrutterer i Accenture

Neste karrierearrangement:

Personer snakker sammen under ANSA karrierekafé 2024
Fra ANSA karrierekafé i januar 2024. (Foto: ANSA)
Ung mann på sykkel hilser på en annen mann

Bli ANSA-partner og nå bedre ut til utenlandsstudenter

Partnerskap er en langsiktig, effektiv og forutsigbar samarbeidsform som kommer deg og ANSAs medlemmer til gode.