Kvinne sitter ved et bord med nettbrett i hendene

Delta på karrierearrangement som arbeidsgiver

Vil du møte norske talenter med solid internasjonal kompetanse? Bli med på ANSAs neste karrierearrangement og knytt bånd med norske utenlandsstudenter!

Neste karrierearrangement:

Få tak i den internasjonale kompetansen

Det er mange gode grunner til å rekruttere blant utenlandsstudenter. Ikke bare tar nordmenn som har studert i utlandet med seg verdifull erfaring og kompetanse tilbake til Norge. De er også vant til å tilpasse seg nye omgivelser, og deres valg om å reise ut viser at de tør å kaste seg ut i utfordringer. I tillegg opplever de generelt høyere jobbmestring når de er ferdige enn kolleger som kun har studert i Norge.

Vil du møte engasjerte, norske talenter med solid internasjonal kompetanse? Da må bedriften din delta på ANSAs neste karrierearrangement! Her får du møte attraktive arbeidstakere som tør å utfordre seg selv og som har erfaringene og kunnskapen norske arbeidsplasser trenger.

Interessert i å være med på neste karrierearrangement?

"Som en internasjonal bedrift er vi opptatt av å få med oss nyutdannede med internasjonal erfaring, unike ferdigheter og språkkompetanse. ANSAs karrieredager har vært en verdifull arena for å møte engasjerte utenlandsstudenter!"

— Synne Nordgård, Graduate-rekrutterer i Accenture

Neste karrierearrangement:

Personer snakker sammen under ANSA karrierekafé 2024
Fra ANSA karrierekafé i januar 2024. (Foto: ANSA)
Ung mann på sykkel hilser på en annen mann

Bli ANSA-partner og nå bedre ut til utenlandsstudenter

Partnerskap er en langsiktig, effektiv og forutsigbar samarbeidsform som kommer deg og ANSAs medlemmer til gode.