Stetoskop som ligger på et ark med en penn

Medisinstudier i Litauen

Medisinutdanningen i Litauen er normert til seks år. Praksis er integrert i studiet og du har rett på automatisk godkjenning i Norge etter endt studium (Nyhet!).

Om utdanningen

To læresteder i Litauen har tilbud om medisinstudier på engelsk. Det ene ligger i Kaunas, det andre i Vilnius. Du kan søke gjennom et norsk kontor til lærestedet i Kaunas.

Finn medisinutdanning i Litauen

Opptakskrav

Godkjenning

Finansiering

På Lånekassens sider om utdanning i utlandet kan du se hva du kan få i stipend og lån.

I tillegg til finansiering fra Lånekassen finnes det også ulike statsstipend og skolestipender det går an å søke på.

Gate med fargerike bygninger

Jeg har kommet inn på en skole i Litauen — hva nå?

Gratulerer! Nå bør du forberede deg på avreisen og oppholdet.