Stetoskop som ligger på et ark med en penn

Medisinstudier i Estland

I Estland er medisinstudiet et 6-årig profesjonsprogram. Praksis er integrert i studiet, og du vil du kunne godkjennes som lege i Norge etter endt studium.

Om utdanningen

Det er kun ett universitet i Estland som tilbyr medisinprogrammet på engelsk. Gjennom studiet vil du ha praksis og møte pasienter. Du vil få undervisning i estisk på studiet, men skolen anbefaler at du lærer deg så mye som mulig i tillegg på egen hånd, for å bedre kommunikasjonen med pasienter.

University of Tartu

Godkjenning

Finansiering

På Lånekassens sider om utdanning i utlandet kan du se hva du kan få i stipend og lån.

I tillegg til finansiering fra Lånekassen finnes det også ulike statsstipend og skolestipender det går an å søke på.

gamle hus på rekke med markedsplass foran

Jeg har kommet inn på en skole i Estland — hva nå?

Gratulerer! Nå bør du forberede deg på avreisen og oppholdet.