Ung kvinne taster på en grønn iphone

Helsehjelp i studielandet

Trenger du fastlege, noen å snakke med, eller resept på medisiner under utenlandsoppholdet? ANSA hjelper deg med helsehjelp i studielandet!

Helsehjelp i EU/EØS

Om du mottar støtte fra Lånekassen beholder du vanligvis medlemskapet ditt i den norske folketrygden, og du skal dermed kunne benytte deg av det offentlige helsetilbudet i studielandet ditt på lik linje med de lokale innbyggerne. Dette betyr i praksis at det som er gratis for landets innbyggere også skal være gratis for deg. Hva som er gratis og hva som må betales for varierer fra land til land. For å benytte deg av dette må du ha et Europeisk helsetrygdekort (også kjent som HELFO-kort).

Det finnes i midlertidig noen unntak, og du er avhengig av et gyldig medlemskap i den norske folketrygden for at helsetrygdekortet skal være gyldig. Vær spesielt obs på egne regler hvis du skal studere i Norden eller tar deg lønnet arbeid i studielandet.

Kvinne med langt blondt hår har et glass vann i en hånd, og to piller i den andre hånden

Trenger du rask rådgivning fra lege?

Med ANSA Studentforsikring har du tilgang til online legehjelp 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Du får snakke med erfarne allmennleger som kan gi deg råd og veiledning. Du kan også få resept på medisiner, og hjelp videre om du skulle trenge det. 

Psykisk helse i EU/EØS

Du kan benytte deg av psykologhjelp i et annet EU/EØS-land og få refundert deler av utgiftene tilsvarende hva du ville fått i Norge gjennom Helfo. Husk at det er krav til dokumentasjon på blant annet behandlers autorisasjon, behandlingsforløp, kvitteringer med mer.

Seksuell helse i EU/EØS

Under finner du oppslagsverk for klinikker i EU/EØS som sjekker og behandler de vanligste kjønnsykdommene, hepatitt, TB, og HIV. Et annet alternativ er å oppsøke vanlig lege, eller undersøke om universitet ditt har en helsestasjon. Det finnes også tester du kan kjøpe på nett og få tilsendt hjem i posten.

Du kan få refundert utgifter til hormonelle prevensjonsmidler kjøpt i et annet EU/EØS-land gjennom Helfo. For tre måneders forbruk av prevensjon dekkes inntil 129 kroner.

Enkelte land i EU, som Polen, Malta, Irland, har svært strenge abortlover. Under finner du en oversikt over trygge abortklinikker i EU/EØS. Vi anbefaler også å ta kontakt med tjenesten Amathea for rådgivning og støtte. Du kan også alltid ta kontakt med oss for hjelp til å finne trygge ressurser.


Helsehjelp utenfor EU/EØS

Som student i land utenfor EU/EØS må du benytte en privat helseforsikring, eller betale for behandlingen selv og søke Helfo om refusjon. 

For å ha rett til refunderte utgifter til helsetjenester må du være heltidsstudent på høgskole eller universitet utenfor EU/EØS, og medlem i den norske folketrygden. Om dette er tilfelle får du tilsendt et dokument fra Helfo som bekrefter dine helserettigheter utenfor Norge.

Om du ikke er norsk statsborger, eller ikke får støtte fra Lånekassen og skal studere i utlandet i over ett år, må du søke om frivillig medlemskap i folketrygden for å ha rett til dekning av utgifter til helsetjenester.

Psykisk helse utenfor EU/EØS

Om du studerer utenfor EU/EØS er du avhengig av helseforsikring som dekker psykologbehandling, alternativt kan du oppsøke privatpraktiserende psykolog. Hvilket tilbud som er tilgjengelig og kostnad varierer fra land til land. Hør gjerne med din forsikring, ditt universitet eller den norske ambassaden om anbefalinger.

Kvinne med svart hår ligger i sengen med PC og hund

ANSAs psykologtjeneste

Som ANSA-medlem har du digital psykologtjeneste inkludert i medlemskapet ditt. Psykologene snakker norsk, og er tilgjengelig både kveldstid og helg.

Seksuell helse utenfor EU/EØS

Under finner du oppslagsverk for klinikker i USA og Australia som sjekker og behandler de vanligste kjønnssykdommene, hepatitt, TB, og HIV. Et annet alternativ er å oppsøke vanlig lege på universitetet ditt. Det finnes også tester du kan kjøpe på nett og få tilsendt hjem i posten.

Abortlover varierer mye fra ulike land, og ulike stater i USA. Under finner du en oversikt over trygge abortklinikker i USA og Australia. Vi anbefaler også å ta kontakt med tjenesten Amathea for rådgivning og støtte. Du kan også alltid ta kontakt med oss for hjelp til å finne trygge ressurser der du er.


Resept og medisiner i utlandet

Man kan dessverre ikke regne med at norske resepter er gyldige i andre land, og utenlandske apotek har heller ikke tilgang til norske e-resepter. Men om du under utenlandsoppholdet er avhengig av medisin gjennom resept i Norge finnes det heldigvis andre løsninger.

Du kan ta med medisiner fra Norge for inntil 12 måneders forbruk i land innenfor EU/EØS. Om man bor i land utenfor EU/EØS er grensen på 3 måneders forbruk.

Du kan også som regel få tilsendt medisin over brevpost, så lenge det foreligger gyldig dokumentasjon. Ulike land har ulike regler for import av medisin til eget bruk, så husk å undersøke studielandets tollregler og være obs på at man har med all dokumentasjon som kreves.


Hvordan finne helsetilbud i utlandet?

Det enkleste stedet å starte er internasjonalt kontor på ditt studiested. Her kan de gi deg råd om hvor du kan finne nærmeste lege, psykolog, eller hva du måtte trenge. Noen læresteder er også tilknyttet lokalt legesenter, eller har eget «Student Health Center».

Under finner du lenker til søkeportal for offentlig helsevesen i EU/EØS, og Australia. Her finner du nødnummer, helsesenter, sykehus, leger, tannleger, psykologer med mer. Om du er i USA er det enkleste å ringe en forsikringsagent for å høre hvilke helsetjenester i området som tar forsikringen din.

For å finne engelsktalende helsetilbud over hele verden kan du også se på nettsidene til den amerikanske ambassaden i studielandet ditt. Trykk på U.S. Citizen Services, Local resources, og deretter Medical Assistance.

Ung kvinne leser bok i en sofa

Lurer du på noe annet rundt helsehjelp i utlandet?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!