Vaganten medalje og diplom

Vaganten

Vet du om noen som fortjener ekstra skryt for sitt arbeid for ANSA? Da bør du nominere dem til Vaganten! Vaganten er en gammel og høytidelig æresutmerkelse som gis til personer som har gjort en spesielt god innsats for organisasjonen.

Hva er Vaganten? 

Vaganten er ANSAs egen æresutmerkelse. Vaganten skal deles ut til personer som har gjort en ekstraordinær innsats for utenlandsstudentene eller for menneskeheten for øvrig. Utdelingen av Vaganten er dermed en av måtene vi i ANSA takker dem som står på hver eneste dag for norske studenter i utlandet!

Vaganten er nesten like gammel som ANSA, og er blitt utdelt siden tidlig på 1960-tallet. Det er høytidelighet knyttet til denne utmerkelsen, og den har egne statutter, en nominasjonskomité og deles ut under en spesiell seremoni under generalforsamlingen.

Hvem kan motta Vaganten?

Vaganten deles ut til personer både i og utenfor ANSA. Utmerkelsen er ikke bare for personer som har sittet i tillitsverv — også medlemmer uten verv, ansatte og andre utenfor organisasjonen kan få vaganten for sin innsats!

Blant vagantene finner vi for eksempel:

  • studenter som har gjort en ekstra innsats for å ivareta sine medstudenter i en studieby eller på ved universitet.
  • lokallagsledere som har sørget for stor bredde i ulike arrangementer i sitt lokallag.
  • lands- eller regionsledere som har gjort en ekstraordinær innsats for å ivareta sine medstudenter.
  • personer utenfor ANSA som har gjort en ekstra innsats for organisasjonen og vårt arbeid.

De tre ordener

De finnes tre ulike ordener innenfor Vaganten. Disse kalles vagant, ekstra-vagant og gigant-vagant.

  • Tittelen vagant får du dersom det er første gang du mottar utmerkelsen.
  • Hvis du er tidligere mottaker av Vaganten og får utmerkelsen for andre gang, får du tittelen ekstra-vagant.
  • Hvis du innehar tittelen Ekstra-Vagant og får utmerkelsen for tredje gang, kan du kalle deg gigant-vagant!
Pokaler Årets lokallag og Årets land/region

Hva med lokallagene og lands- og regionsstyrene?

Vaganten er en utmerkelse for enkeltpersoner. Vi hedrer også lokallag og lands- og regionsstyrer på generalforsamlingen. Er det noen du synes fortjener ekstra skryt for sitt lokale engasjement? Nominer dem til Årets land/region eller Årets lokallag!

Nominasjonskomiteen 

Hvert år nomineres kandidater til Vaganten. Nominasjonene blir presentert for en komité som ledes av Vagantens stormester. Stormesteren er rekruttert blant ANSAs gigant-vaganter (se faktaboks) til å lede arbeidet med utvelgelse og seremoni. Resten av komiteen består av andre vaganter, representanter fra sekretariatet og valgte studentrepresentanter.

Hvem mener du fortjener ekstra skryt?

Å nominere noen til Vaganten er en måte å takke en person på og vise frem deres innsats og harde arbeid for ANSA. Hvis du tidligere har nominert en person til Vaganten og denne ikke har blitt utmerket, så kan du selvsagt forsøke igjen. ANSA har mange ildsjeler med innsatsvilje år etter år!

Husk at det vanskelig for komiteen å vurdere personer de kanskje ikke kjenner, så pass på å sende inn en god og utfyllende nominasjon!

19. juni

Nominasjonsfrist Vaganten

Nominer til Vaganten

"*" indicates required fields

Kontaktinformasjon

Ditt navn*
E-post*
For eksempel medlem, økonomiansvarlig, landsleder, lokallagsleder

Den nominerte

Navn*
Husk at det vanskelig for komiteen å vurdere personer de kanskje ikke kjenner, så pass på å sende inn en god og utfyllende nominasjon!

Har du spørsmål?

Dersom du lurer på noe om Vaganten, nominasjoner og utdelinger er du velkommen til å kontakte Vagantens stormester på  vagant@ansa.no

  

Kvinne med flettet hår sett bakfra foran et publikum

Bli med på generalforsamling!

Det er den årlige generalforsamlingen som vedtar ANSAs politikk. Generalforsamlingen er ANSAs øverste organ, og alle medlemmer kan melde seg på og påvirke organisasjonens arbeid!