Ung mann i rullestol sitter ved et bord med to andre menn

Tilrettelegging under studiene

Du kan fint studere i utlandet selv om du har nedsatt funksjonsevne. Med god kommunikasjon med studiestedet får du tilretteleggingen du har behov for.

Start planleggingen tidlig

Hvis du ønsker å studere i utlandet, bør du begynne planleggingen i god tid før du ønsker å reise ut. Dette gjelder for alle studenter, men det er spesielt viktig dersom du har en funksjonsnedsettelse som gjør at du trenger tilrettelegging.

Finn et passende studiested

Det er viktig at du tidlig gjør deg kjent med hvilke studiesteder som kan være aktuelle for deg. De kan nemlig ha ulik praksis når det kommer til tilrettelegging.

Vær åpen om dine behov

Å være tidlig ute gjør hele søknadsprosessen enklere. Det er bedre tid til å finne og søke på stipender, og det er enklere å finne råd og veiledning.

Gi tidlig beskjed om dine tilretteleggingsbehov til dem som bistår deg i søkeprosessen. Da har det utenlandske studiestedet god tid til å ordne gode løsninger for deg!

Hvem skal jeg kontakte for å få tilrettelegging?

Hvis du skal på utveksling råder vi deg til å kontakte studieveilederen din i Norge. De vil hjelpe deg med å skaffe en oversikt over hvilke land eller studiesteder de har avtaler med. Om du ikke har en veileder kan du besøke internasjonalt kontor, eller snakke med den som har ansvar for utvekslingsavtaler på studiestedet ditt.

Om du vil ta en hel grad i utlandet råder vi til å ta direkte kontakt med studiestedet du skal dra til. Hvis det er vanskelig å finne rett person, kan du alltid kontakte oss for bistand.

Involver NAV

Mottar du ytelser fra NAV? Da må du kontakte NAV Internasjonale saker for å avklare hvordan utenlandsstudier påvirker virker din rett til ytelser fra folketrygden.

Har du BPA?

Det er primært kommunene som fatter vedtak om og tilbyr brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det varierer fra kommune til kommune om de gir støtte til BPA mens du studerer i utlandet. Derfor er det viktig at du tar kontakt med din kommune tidlig i prosessen og får nødvendig informasjon om BPA og utenlandsstudier.

Kostnadene for BPA kan også dekkes med stipend fra Erasmus+. For å høre om det kan være aktuelt for deg, kontakt din studieveileder.

Hvordan er det å studere i utlandet med nedsatt funksjonsevne?

Stipender for tilrettelegging av studier

Tilleggsstipend fra Lånekassen

Lånekassen har et tilleggsstipend til studenter som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan jobbe ved siden av utdanningen. Som hovedregel beholder du retten til stipendet under et utvekslingsopphold i utlandet, uansett studiested.

Det er viktig at du tar kontakt med Lånekassen tidlig i prosessen, slik at du vet hva du må gjøre for å beholde tilleggsstipendet under utenlandsoppholdet.

Erasmus+

Alle utdanningsinstitusjoner som deltar i Erasmus+ er forpliktet til å legge til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Nesten alle norske læresteder deltar i Erasmus+.

Drar du på utveksling med Erasmus+, kan du ha rett på Erasmus+ tilleggsstipend. Midlene skal dekke dokumenterte ekstrautgifter ved funksjonsnedsettelser, kroniske sykdommer eller andre tilretteleggingsbehov. Du må legge ved legeerklæring som del av søknaden.

Legater

Stiftelsen Sofies Minde  deler ut stipender til  studenter med bevegelseshemning som tar bachelor- eller mastergradsstudier i Norge eller i utlandet. Søknadsfrist er 15. september hvert år for det kommende studieåret.

Legathåndboken  gir deg oversikt over en rekke forskjellige stipender og legater. Noen er spesielt for studenter med ulike utfordringer.

Det finnes også mer generelle legater som ikke er ment spesielt for studenter med tilretteleggingsbehov eller som gjelder utenlandsstudier, men du kan likevel søke på dem! Vi anbefaler at du legger ved en beskrivelse av dine tilretteleggingsbehov og hvilke ekstrakostnader din funksjonsnedsettelse eventuelt gir.

Hjelp mens du studerer i utlandet

Som student i utlandet kan du oppleve små eller store utfordringer. Da er det fint å ha noen å snakke med, og som kan hjelpe deg finne ressursene du trenger.

Sosialveileder

ANSA har en egen sosialveileder som alle medlemmer kan snakke med om for eksempel praktiske problemer, vonde følelser, eller studierelaterte eller helsemessige utfordringer.

Møt andre studenter

ANSA arrangerer også mange sosiale aktiviteter for at studenter raskt skal bli kjent med hverandre og bli del av et nettverk på sitt nye studiested.

Nettverk for utvekslingsstudenter

Hvis du reiser på utveksling med Erasmus+, kan du finne støtte i Erasmus Student Network (ESN). Alle studiesteder med Erasmus+-avtale har et ESN-kontor.

Ung kvinne smiler med lukkede øyne mens det snør

Ikke reis uten forsikring!

Med ANSA studentforsikring har du et sikkerhetsnett mens du studerer i utlandet. Forsikringen er skreddersydd for norske studenter, slik at du kan føle deg trygg gjennom hele studietiden. Den er kun for ANSA-medlemmer.