Hvilke stipender kan du søke på for utdanningen din? Hvor mye kan du få og når bør du søke? Få informasjon om aktuelle stipend for utenlandsstudenter her.

Hvordan få stipend?

De fleste nordmenn som studerer i utlandet, studerer med støtte fra Lånekassen. Men mange skoler i utlandet koster mer penger enn det du får i støtte, og da kan det være lurt å undersøke mulighetene for å få stipend fra annet hold. Dessuten ser det bra ut på CV-en at du har vært mottaker av et stipend. Undersøk alltid med lærestedet du søker til om de har stipender du kan søke på! I tillegg har vi samlet en liten oversikt her.

Har du tips om et stipend vi burde vite om? Ta kontakt på studinfo@ansa.no!

Stipend fra universitetet og Lånekassen

Du kan få stipend og lån fra Lånekassen selv om du mottar stipend fra universitetet du går på eller andre stipendordninger. Får du stipend fra lærestedet til å dekke skolepenger, må du opplyse Lånekassen om det, og sende inn informasjon som viser hvor mye du får og hvor mye som gjenstår å betale.

Lånekassen reduserer først lånedelen av skolepengestøtten, slik at stipendet du mottar først og fremst går til å redusere gjeld. Dersom du mottar så mye at du faktisk betaler mindre enn skolepengestipendet, vil det føre til reduksjon også i stipendandelen fra Lånekassen.

Erasmus+ 

Dersom du allerede studerer ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon kan du reise på studie – eller praksisopphold i inntil 12 måneder per studienivå. Du betaler ikke skolepenger og mottar både støtte fra Erasmus+ og støtte fra Lånekassen!

Les mer om Erasmus+.

Aker Scholarship

Aker Scholarship er et stipend for mastergrads- og phd-studenter ved noen av verdens ledende universiteter i USA, Storbritannia og Singapore. Stipendet fullfinansierer studiene gjennom hele studieløpet slik at du ikke trenger å ta opp studielån, og gjelder alle fagområder. Aker Scholarship gir også hjelp i søknadsprosessen og følger deg gjennom hele studiet.

Les mer om Aker Scholarship.

Kistefos St. Gallen-stipendet

Kistefos St.Gallen-stipendet gis til norske statsborgere som kan dokumentere opptak ved et av master-studiene ved University of St.Gallen. Stipendet er på NOK 100.000,- og deles ut etterskuddsvis etter dokumentert progresjon i studiet.

En stipendkomité bestående av 5 medlemmer tildeler på bakgrunn av tilsendt CV, motivasjonsbrev og dokumentert opptak ved HSG. Intervjuet varer 2 timer og skal være krevende, lærerikt og hyggelig.

Les mer om Kistefos St.Gallen-stipendet

Teknas studentstipend

Har du dobbeltmedlemsskap i ANSA og Tekna, eller er studentmedlem i Tekna har du mulighet til å søke stipend i forbindelse med masteroppgaven din. Stipendet tildeles fra ett til tre prosjekter i året.

Les mer om Teknas studentstipend.

Legathåndboken

Legathåndboken er en omfattende oversikt over stipender og legater i Norge. Du kan søke etter stipender på nettsidene. I papirversjonen av boken finner du mer informasjon om frister og kontaktpersoner, samt hvordan du går fram for å søke.

Jansons legat

Jansons legat skal bidra til å finansiere studieopphold i utlandet.

KILROY Foundation-stipend

KILROY Foundation er en ideell organisasjon som har som formål å forbedre utdanningsmulighetene for mennesker over hele verden. Dette forsøker organisasjonen å oppnå gjennom bistandsprosjekter i utlandet og stipendordninger. 

Du kan søke om KILROY Foundations stipend dersom:

 • Du vil studere i utlandet
 • Ta internship i utlandet
 • Jobbe som frivillig i utlandet

Les mer om KILROY Foundation og søk om stipend.

Stipend til masterstudier i europakunnskap ved College of Europe

College of Europe, Brügge i Belgia og Natolin i Polen, tilbyr Europa-studier på masternivå. Det krevende studiet går over ti måneder, foregår på engelsk og fransk, og med en studentmasse på om lag 400 studenter fra 50 land.

Stipend til studenter fra Sunnmøre

Studenter med tilknytning til Sunnmøre kan søke stipend fra Johan Edvard Devold Møllers stiftelse

Stipend fra Gard Sjøforsikringsselskap

Stipendet gis til både norske og utenlandske studenter. Kravene er at man må være over 18 år og i gang med høyere utdanning, og at man studerer noe som kan være relevant for shipping- og/eller sjøforsikringsbransjen. Det trenger ikke være ren shipping, man kan f.eks. studere juss eller økonomi. Stipendet er på mellom USD 10 000 - 20 000. Søknadsfrist i april. Les mer her.

Studenter med funksjonsnedsettelser

Stiftelsen Sofies Minde 

Legathåndboken

Les mer om tilrettelegging for bevegelseshemmede under studier i utlandet.

Stipender til studier i ulike land:

Argentina

Australia

University of Technology Sydney (UTS) har flere gode stipender tilgjengelig for internasjonale studenter både på bachelor- og masternivå.

Undergraduate scholarships and grants:

Full Tuition Scholarships – Deles ut til bachelorstudenter med oppstart høst- og vårsemesteret.  

Academic Excellence Awards – Stipend på inntil 10 000 AUD for bachelorstudenter som kan vise til gode akademiske prestasjoner. Deles ut for høst- og vårsemesteret.

Postgraduate Scholarships and grants:

Full Tuition Scholarships – deles ut til masterstudenter med oppstart høst- og vårsemesteret.

Acedemic Excellence Awards – Stipend på inntil 5 000 AUD for masterstudenter som kan vise til gode akademiske prestasjoner. Deles ut for høst- og vårsemesteret. 

Canada

Frankrike

India

 • Sharda University som ligger i Delhi NCR (National Capital Region) er et av Indias universiteter med flest internasjonale studenter. I vanlige år er over 2000 av universitetets 12000 studenter fra andre land enn India. Universitetet har tilbud om flere forskjellige stipender for norske studenter, noen av stipendene er på 100% finansiering.

Scholarship proposal and application link.pdf
Selected scholarship courses list 2021.pdf
Video

Japan

Kina

 • Statsstipend til Kina
  Den kinesiske stat tilbyr årlig Norge inntil 10 stipender til studier eller forskning ved et kinesisk høyere lærested for viderekomne studenter og yngre forskere innen alle fagområder. Dette stipendet forvaltes av forskningsrådet i Norge og China Scholarship Council i Kina
 • China Scholarship Council (CSC)
  China Scholarship Council (CSC) gir ut stipender både til kinesere som studerer utenfor Kina og til internasjonale studenter som ønsker å studere i Kina. Stipender blir gitt ut med mål om å utvikle samarbeidet med andre nasjoner innenfor utdanning, vitenskap, teknologi m.m.
 • Shanghai Government Scholarship
  Med mål om å tiltrekke flere dyktige internasjonale studenter til Shanghai tilbyr Shanghai Municipal Education Commission stipendet kalt “Shanghai Government Scholarships for International Students.” Stipendet er for internasjonale studenter som ønsker søker seg inn på høyere utdanning ved et universitet i Shanghai.
 • Beijing Government Scholarship
 • Guangdong Government Shcolarship

Det kan også finnes andre stipender på provinsnivå, om du studere i andre provinser. Husk at universitetene ofte har egne stipender å søke på i tillegg - sjekk med ditt universitet!

New Zealand

Spania

Sveits

Sør-Korea

Korean Government Scholarship Program (KGSP) gir en rekke fordeler for deg som ønsker å studere i Sør-Korea.

Den koreanske staten gir stipend til masterstudier ved the Graduate School of Korean Studies. 

Les her for  informasjon for opptak Vår 2021
Les her for informasjon om opptak Høst 2021.

Tyskland

USA

Det finnes flere stipender som det kan være aktuelt for deg å søke på dersom du vil studere i USA. Her har vi samlet en oversikt over noen alternativer.

 

Vet du om flere stipender eller har du noen spørsmål?

Ta kontakt med ANSA - studinfo@ansa.no.

Bannerfoto: Maren Hald Bjørgum