Psykologiutdannelsen i Danmark er gratis.

Om utdanningen

I Danmark er psykologstudiet todelt. Først tar du en treårig bachelorgrad som er felles for både den teoretiske og den kliniske studieretningen. For å bli psykolog i Danmark tar du deretter en toårig master i klinisk psykologi. For å bli autorisert psykolog i Danmark må du ha to år med veiledet praksis i etterkant av mastergraden. Dersom du ikke vil bli klinisk psykolog, kan du se på andre retninger som for eksempel pædagogisk psykologi.

Les om psykologiutdanning i utlandet på vår hovedside om faget.

Aktuelle læresteder

Du kan studere til å bli psykolog i KøbenhavnAarhusOdense og Aalborg

Les om universitetene og finn opptakskrav på Ug.dk. 

Opptak til bachelor

Til bachelorutdanningen i Danmark kan du søke på to ulike kvoter.

Universitetene tar opp studenter via kvote 1 og kvote 2. Du blir automatisk vurdert i kvote 1 først, og deretter i kvote 2 dersom du ikke har høyt nok karaktersnitt. Du søker med førstegangsvitnemål.

Les om kvotesystemet og søknadsprosessen til bachelorutdanningen i Danmark på vår hovedside om utdanning i Danmark.

I Danmark har opptakskrav sammenheng med utdanningsbakgrunn. Dersom du ikke har gått studiespesialiserende på videregående, bør du forhøre deg med aktuelle læresteder om det tilkommer ytterligere fagkrav.

Fagkrav i begge kvoter

  • Matematikk B = S1+S2/R1

  • Engelsk B = internasjonal engelsk fra andreklasse videregående eller engelsktest (enten TOEFL eller IELTS) med en bestemt score.

    NB: fagkrav og tolkningen av disse kan endre seg.  Kontakt ALLTID lærestedene for oppdatert informasjon om fagkrav.

    Les denne informasjonen dersom du mangler matematikk eller engelsk: Hva gjør jeg hvis jeg mangler fagkrav?

Kvote 1 – karaktersnitt (90 % av studieplassene):

Her kan du se de danske snittene ved alle fire universitetene.

Det er ikke mulig å forbedre snittet på vitnemålet når man søker studier i Danmark.

På siden ofte stilte spørsmål om studier i Danmark kan du se hvordan du regner om snittet ditt til dansk. Du søker med rent snitt fra førstegangsvitnemål uten norske tilleggspoeng. 

Kvote 2 – helhetsvurdering/egnethet

I denne kvoten gjøres det en helhetsvurdering av søkerne. Her leter universitetene etter egnede kandidater for studiet og senere yrket som kanskje ikke har de høyeste karakterene, men på andre måter utmerker seg. På universitets hjemmeside (se under) kan du se hva de legger vekt på i denne kvoten. Vanligvis ser de på relevant arbeidserfaring og utdanning, verv, karakterer i fagkravene sammen med riktig motivasjon. Ved Syddansk universitet i Odense har de hele 25 % av studieplassene sine i kvote 2. De tar opp studenter via opptakstest og senere intervju.

Opptak til klinisk master i psykologi i Danmark (kandidat)

 

OBS! ANSA får mange spørsmål om spesifikke fagkrav og om muligheter for å komme inn på kandidatstudiet i Danmark med norsk bachelor i psykologi. Det er ikke mulig for ANSA å vurdere eller uttale seg om ditt spesifikke studie og fagsammensetning vil kunne være tilstrekkelig for opptak. Interesserte søkere anbefales å lese nøye igjennom lærestedets opptakskrav for å vurdere om oppnådd grad tilfredsstiller de krav som stilles fra de fire danske lærestedene som tilbyr kandidatstudiet i psykologi.

Opptak til kandidatstudiet i psykologi handler i stor grad om at søkere har bestemte fag som er viktige for mastergraden ved det danske universitetet og har et visst antall studiepoeng i disse. Ut over dette skal du vanligvis ha skrevet en bacheloroppgave og ha gode karakterer.

Fra og med opptak november 2016 vil det ikke lenger være mulig å søke med fag tatt etter avsluttet bachelorgrad. Dette betyr at bachelorvitnemålet ditt må inneholde de fagene det enkelte universitet krever for å kunne søke. Ta kontakt med universitetene direkte for informasjon.

Husk at universitetene først fyller opp med egne bachelorgradsstudenter. Om det er ledige studieplasser etter dette, fyller universitetene opp med andre kvalifiserte søkere.

Du vil ikke få vurdert om du kvalifiserer på forhånd, vurderingen vil foregå etter at du har søkt.

Københavns Universitet, adgangskrav til kandidatstudiet i psykologi
Aarhus Universitet, psykologi kandidatuddannelse
Aalborg Universitet, kandidat psykologi
Syddansk Universitet, psykologi kandidat

Ved enkelte læresteder kreves det også at man består en dansk språktest (nivå Dansk 3). Les på lærestedenes nettsteder for å finne mer informasjon – vær spesielt oppmerksom på informasjon som retter seg til nordiske eller norske søkere.

Hvordan søke

Bachelor

Du søker via søkeportalen optagelse.dk Søknaden er åpen fra ca 1. februar.

Søknadsfrist er 15. mars

Master (kandidat)

Søknadsskjema ligger på universitetenes hjemmesider. Søknadsfrist er 1. mars. Enkelte studiesteder kan tilby oppstart i vinterhalvåret i tillegg. Les mer på universitetenes nettsider.

Godkjenning

Dersom du vil jobbe som klinisk psykolog, trenger du godkjenning fra Helsedirektoratet.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om psykologiutdanning i utlandet.

Finansiering

Utdanning i Danmark er gratis. Du kan lese om stipend og lån fra Lånekassen på ANSAs side om finansiering.

Nyttige linker

 

Bannerfoto: Nyhavn i Danmark. Av Jacob Surland.