Medisinstudiet i Kroatia er normert til 6 år og leder til tittelen Medical Doctor (MD). Utdanningen har integrert praksis, du kan søke turnus i Norge etter endt utdanning, på linje med studenter som har tatt utdanningen i Norge.

Læresteder

Tre universiteter i Kroatia har tilbud om medisinstudier på engelsk. Det ene ligger i hovedstaden Zagreb, de to andre ligger i kystbyene Split og Rijeka. Skolene tar opp mellom 50 og 60 studenter hver hvert år. Det tas kun opp studenter til høstsemesteret. Til Rijeka kan du søke via et kontor i Norge.

Opptakskrav og søknadsprosess

Universitetet i Zagreb

Søk direkte til skolen innen  for opptakstest i Zagreb. Opptak skjer etter en vurdering av ditt samlede karaktersnitt og karakterene i biologi, kjemi og fysikk. Skriftlig opptaksprøve holdes ved skolen i begynnelsen av juli, det tilbys også opptakstest i Sverige, da må du søke tidligere, kontakt skolen direkte for mer informasjon om dette. Opptaksprøven består av 120 spørsmål, med 40 spørsmål hver fra fagene biologi, fysikk og kjemi. For å bestå må man ha svart riktig på minst 14 spørsmål fra hvert emne og ha totalt 60 riktige svar.

Informasjon om søknadsprosess skoleåret 2020/21

Universitetet i Split

Søk direkte til skolen innen 19. juni 2020. Studieplassene fylles opp etter en rangering av kandidatene. Søkere som går videre etter foropptaket får tilbud om intervju som trolig blir kjørt online.

Studenter som allerede har studert noe medisin og bestått MCAT-test, eller som har studert biologi, kjemi eller fysikk på universitetsnivå vurderes først. Norske elever som kommer rett fra videregående skole har også gode muligheter med så mye fordypning som mulig i fagene biologi, og enten fysikk eller kjemi. Gode karakterer i biologi er viktigst.

Du må i tillegg kunne dokumentere tilstrekkelig nivå i engelsk, enten ved TOEFL- eller IELTS test.

Opptakskrav og informasjon for søkere.

Les ANSA Kroatias søknadsguide for medisinstudiet i Split

Universitetet i Rijeka

Søk direkte til lærestedet 

Opptakskrav
Studentene tas opp på grunnlag av generell studiekompetanse med realfagene biologi, kjemi og fysikk. Du må ha fordypning i minimum et av realfagene.

Anbefalt fagkombinasjon
Biologi 1+2, kjemi 1+2, fysikk 1 samt gode kunnskaper i matte på minimum R1 (S1+S2)-nivå.

Karakterkrav
Karakterene må være på minst 4 i alle realfag.

Engelsk
Om du ikke har 4 eller bedre i engelsk må du ta Toefl- eller IELTS-test.

 

Godkjenning

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Skolepenger og finansiering

Medisinstudier i Kroatia koster mellom 10- 12 000 EUR i året hvor Split er dyrest og Rijeka er billigst.
Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Kroatia.