Det finnes flere stipender som det kan være aktuelt for deg å søke på dersom du vil studere i USA. Her har vi samlet en oversikt over noen alternativer.

Stipend fra universitetet ditt

Mange universiteter deler ut stipender også internasjonale søkere kan søke på. Av og til blir du vurdert til stipender som en del av søknadsprosessen til universitetet, andre ganger må du sende inn en egen søknad. Forhør deg med universitetet du søker deg til for mer informasjon.

Fulbright

Fulbright-stipendet gis til studenter som ønsker å gjennomføre en hel, eller deler av, en master- eller ph.d.-grad i USA. Stipendbeløpene varierer fra NOK 100.000,- til NOK 200.000,- 

Søknadsfrist: 1. oktober 2022 

Aker Scholarship

Aker Scholarship gir støtte til master -og PhD-studenter som vil studere på CaltechMITHarvardStanfordUniversity of PennsylvaniaOxfordCambridgeImperial College London og National University of Singapore (NUS). Stipendet gir deg finansiering som supplerer andre støtteordninger, og du vil normalt ikke pådra deg studielån under oppholdet.

Søknadsfrist: i september 

NORAM-stipend

Norge-Amerika Foreningen tilbyr stipender til både bachelor, master -og PhD-studenter. På bachelornivå kan du få støtte hvis du søker på en av NORAMs samarbeidsskoler. Til master -og doktorstudenter deles det ut opptil 35 stipend i året. Stipendbeløpene er fra ca. USD 2.000 til USD 20.000. Les mer her.

Søknadsfrist: 1. desember

Johan Jørgen Holst Minnefond

Holst-stipendet deles ut til én norsk student som skal ta en bachelorgrad i statsvitenskap (political science) ved Columbia University i New York City. Stipendet tildeles for inntil fire års studier. Stipendet er på 10 000 USD per skoleår. 

Studenten er ment å fullføre en bachelorgrad ved Columbia, og kan enten starte som en førsteårs-student eller som en overførings-student på bakgrunn av et nylig påbegynt relevant studium i Norge. 

Søknadsfrist: 1. mars 2023

Torske klubben Graduate Fellowship to the University of Minnesota

Torske Klubben deler ut stipend til norske studenter som ønsker å ta en mastergrad ved University of Minnesota (UM). Stipendet har en totalverdi på ca. 41. 000 USD, og er ment å dekke dekke bo- og leveutgifter (16. 000 USD), samt skolepenger for ett studieår (26. 000 USD).  Søkere til stipendet må bli tatt opp ved University of Minnesota Graduate School. 

Mer informasjon om stipendet og søknadsinstrukser finner du her

Søknadsfrist: i februar

Trygve Lonnebotn Scholarship to the University of Wisconsin

The Madison Torskeklubben deler årlig ut ett stipend til en norsk student som ønsker å studere ved University of Wisconsin-Madison (UW). Stipendet har en totalverdi på ca. 42. 000 USD, og er ment å dekke skolepenger, bo- og levekostnader, samt reiseutgifter for ett studieår. Masterstudenter innen ingeniør- og businessfag prioriteres. 

Mer informasjon om stipendet, søknadskriterier og hvordan du søker finner du her.

Jansons Legat

Jansons Legat gir støtte til studieopphold i utlandet, når dette vil ha betydning for mottakerens fortsatte virksomhet eller utdanning. Det vil særlig bli lagt vekt på at stipend­arbeidet kan få betydning for nærings­virksomhet i Norge, herunder håndverk og kunsthåndverk.

Idrettsstipend

Collegeidrett i USA er et fenomen som gjør at man kan kombinere idrett med høyere utdanning. Et idrettsstipend kan helt eller delvis finansiere dine studier på et college eller universitet i USA. Les mer om dette i den amerikanske ambassadens informasjonsbrosjyre om idrettsstipend i USA.

Georgia Rotary Student Program

Søkere mellom 18-25 kan søke på the Georgia Rotary Student Program og få både skolepenger og bolig dekket for et skoleår i staten Georgia.

The American Women's Club of Oslo

The America Women's Club of Oslo deler ut 100 000 kroner i stipend for høyeregradsstudier eller yrkesrettet utdanning som omhandler barn/ungdom med spesielle behov, alderdomspleie og helsesektoren. 

Brittingham Viking Organization

Brittingham Viking Organization har to stipender som norske studenter som vil studere i USA ved University of Wisconsin-Madison kan søke på. Det ene stipendet er et sommerstipend for sommeren, og det andre er for skoleåret. 

Scandinavian Scholarship Foundation

Scandinavian Scholarship Foundation deler ut stipender til skandinaviske studenter som vil studere i USA. Beløpet avhenger av sponsorer. Det nåværende beløpet er 500 USD. 

Lakselaget Scholarship Fund

The Lakselaget Scholarship Fund and Opportunity Funds were established to celebrate, encourage and advance the organization's motto, women who swim against the current. Their goals are to promote the international connections between Norway and Minnesota, and learn, teach and share knowledge that will benefit women in their complex roles in today's society.

Søknadsfrist: 1. mars

Det norske finansinitiativet (NFI)

NFIs stipendordning for doktorgradsstudenter er etablert for å motivere studenter til å satse på doktorgradsstudier i finansiell økonomi ved topprangerte læresteder i verden.

Stipendet er på 200 000 kroner per studieår og tildeles på årsbasis. Stipendet kan fornyes årlig så lenge doktorgradsprogrammet hos vertsinstitusjonen varer, men har en øvre begrensning på fem studieår. 

Generalkonsul O.J. Storms stipendiefond

Generalkonsul O.J. Storms stipendiefond deles ut til studenter som ønsker å studere i Frankrike, England eller USA for å lære mer om fransk og engelsk kultur.

Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat

Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat deles ut til kvinnelige studenter som er immatrikulert ved Universitetet i Oslo og studerer eller har studert historie der. Studiene i USA må omhandle Norges forhold til USA, enten med hensyn til befolkning, handelssamkvem, tollpolitikk eller mellomfolkelig forbindelse i alminnelighet. Stipendet kan også utdeles som reisebidrag til en kvinnelig student som vil studere historie i USA. 

The Marshall Plan 50th Anniversary Research Travel Fund

The Marshall Plan 50th Anniversary Research Travel Fund gir stipender til nåværende og tidligere studenter, også doktorgradsstudenter, ved Institutt for britiske og amerikanske studier som ønsker å reise til USA i forbindelse med studier av amerikansk kultur, språk og/eller samfunnsliv.

Legathåndboken

Legathåndboken inneholder en oversikt over stipender og legater i Norge. Det kan være litt av en skattejakt, men det er verdt å prøve!

Har du tips om stipender for studenter som ønsker å studere i USA? Ta kontakt med ANSA på studinfo@ansa.no!

Bannerfoto: Boston. Av Dale Cruse.