Språktester

Flere læresteder stiller krav til språkkunnskapene til internasjonale studenter, og mange krever at du gjennomfører en språktest når du søker opptak til studiet.

Publisert: 04.09.2014 - Oppdatert: 28.02.2017

Språktester i Engelsk

TOEFL - Test of English as a Foreign Language

Testen måler ikke-engelskspråklige studenters evne til å bruke og forstå det engelske språket som det er hørt, snakket, lest og skrevet i et engelskspråklig klasserom på universitetsnivå. Testen er internettbasert.

 • Påmelding: Ets.org
 • Testsenter: Moss
 • Pris: 270 USD
 • Tid: Den internettbaserte testen går 30-40 ganger i året
 • Resultater: Resultatet får du online og per post 15 virkedager etter at du har tatt testen.
 • Gyldighet: 2 år

TOEFL-testen for Oslo-omårdet holdes i lokalene til American College of Norway. Adresse: Verket 22, 1534 Moss, Norge.

IELTS - International English Language Testing System

Testen måler ikke-engelskspråklige studenters evne til å bruke og forstå det engelske språket som det er hørt, snakket, lest og skrevet i et engelskspråklig klasserom på universitetsnivå. Til forskjell fra TOEFL-testen foregår den muntlige delen ansikt-til-ansikt med en eksaminator. Merk at denne delen av testen enten kan foregå på samme dag, dagen før, eller dagen etter den skriftlige delen.

 • Testsentre: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim
 • Påmelding: Via Folkeuniversitetets nettsider
 • Pris:
  Oslo og Bergen: 2 600 NOK
  Trondheim og Stavanger:  2 650 NOK
 • Resultater: IELTS resultater er tilgjengelig etter 13 dager
 • Gyldighet: 2 år

Språktest i fransk

TCF - Test de connaissance du français

Denne testen er det franske utdanningsdepartementets offisielle språktest. Testen er ikke et diplom, men et sertifikat som sier noe om hvilket nivå du befinner deg på i det franske språket.

Les mer om språktesten på CIEP sine sider.

Språktest i Spansk

DELE - Diplomas de Español como Lengua Extranjera

Folkeuniversitetet i Bergen tilbyr språktesten DELE i samarbeid med Instituto Cervantes i Spania. Testen tilbys fra nivå A1 til C2, og den holdes to ganger i året.

Språktester i Tysk

De fleste lærestedene i Tyskland, Sveits og Østerrike stiller krav om en språktest med et visst nivå (gjerne C-nivå etter europeiske standard). Ved Goethe-Institut i Oslo tilbys flere tester, blant annet Testdaf og Goethe Zertifikat C1 og C2.

Praktisk informasjon om studier i utlandet