Søknadsfrister

Når er det best å søke til studier i utlandet? Vi anbefaler deg å starte søkeprosessen helst ett år før du planlegger å reise ut, da det tar tid å søke, eventuelt ordne visum, gjennomføre opptakstester og språktester, oversette og evaluere attester og karakterer, og finne bosted. 

Publisert: 04.09.2014 - Oppdatert: 02.12.2015

Søknadsfristene varierer fra land til land og fra lærested til lærested. Finner du ikke landet du ønsker å studere i listen under, gå direkte til skolens nettsider og sjekk fristen. 

Australia:

 

4-6 mnd før studiestart både i februar og juli

Canada:

 

De fleste lærestedene har søknadsfrist mellom desember og mars. Begynn forberedelsene et år i forveien.

Danmark:

 

15. mars klokken 12.

Estland:

 

Varierer, som regel i slutten av juni

Finland:

 

Varierer, mellom januar og mai for opptak til lavere grad

Frankrike:

 

Fra midten av januar til midt i mars.

Irland:

 

1. februar for bachelor- og profesjonsutdannelser

Island:

 

1. februar

Italia:

 

mai/august

Japan:

 

Ett år før studiestart på grunn av lang saksbehandlingstid

Kina:

 

Ett år før studiestart på grunn av lang saksbehandlingstid

Latin-Amerika:

 

Avhenger av universitetet

Latvia:

 

Varierer men rundt juli-august

Litauen:

 

Våren før studiestart

Malta:

 

Se University of Maltas nettsider

Nederland:

 

15. mai på lukkede studier, fram til 1. august på åpne studier.

Norge:

 

15. april

New Zealand:

 

4-6 mnd før studiestart både i februar og juli.

Polen:

 

Varierer, på vårparten (se merknad nederst)

Portugal:

 

15. juli

Singapore:

 

Mars/april

Slovakia:

 

30. juni (medisinstudier)

Spania:

 

Juli/august

Storbritannia:

 

15. oktober for medisin, veterinær og tannlege, og Cambridge og Oxford , 30. juni for internasjonale studenter, men det lønner seg å søke tidlig på våren da det ofte er rullerende opptak. Det er anbefalt å søke innen 15. januar. For mastergrader gjelder egne frister - kontakt lærestedet.

Sveits:

 

30. april

Sverige:

 

Hovedopptak 15. april til høstsemesteret og 15. oktober til vårsemesteret. 
Kan være muligheter å søke senere hvis fortsatt ledige plasser.

Sør-Afrika:

 

4-5 mnd før studiestart for masterstudier, slutten av september for bachelorstudier.

Tsjekkia:

 

Varierer, men som regel mars/april.

Tyskland:

 

15. juli til vintersemesteret og 15. januar til sommersemesteret.

Egne frister for medisin, tannlege, veterinær og farmasi: 31. mai (*15. juli om du ikke har vitnemål på dette tidspunkt) til vintersemesteret og 15 januar til sommersemesteret.

Ungarn:

 

Varierer, alt fra januar til rett før studiestart (se nederst)

USA:

 

Fem-ni måneder før studiestart, men du burde begynne forberedelsene et år i forveien.

Østerrike:

 

5. september for vintersemesteret og 5. februar for sommersemesteret. Du kan også søke senere dersom ledige plasser.

Egne søknadsfrister til engelskspråklige medisin- og tannlegutdanninger i Sentral-Europa

Det er egne søknadsfrister til engelskspråklige medisin- og tannlegeutdanninger i Tsjekkia, Slovakia, Polen, Ungarn og Latvia. Fristene er som regel i april/mai, men det kan være muligheter for å søke senere ved enkelte læresteder. 

Praktisk informasjon om studier i utlandet