psykologi i danmark

Psykologiutdannelsen i Danmark er gratis.

Publisert: 23.09.2014 - Oppdatert: 24.11.2016

Om utdanningen

I Danmark kan du studere enten klinisk psykologi, som gjør at du kan jobbe som psykolog, eller teoretisk psykologi. Først tar du en treårig bachelorgrad som er felles for begge studieretninger. For å bli psykolog tar du deretter en toårig master i klinisk psykologi. Når du er ferdig med mastergraden må du ha to år med veiledet praksis. Dersom du ikke vil bli psykolog, kan du se på andre retninger som for eksempel pædagogisk psykologi.

Les om psykologiutdanning i utlandet på vår hovedside om faget.

Aktuelle læresteder

Du kan studere til å bli psykolog i København, Aarhus, Odense og Aalborg

Les om universitetene og finn opptakskrav på Ug.dk. 

Opptak til bachelor

Til bachelorutdanningen i Danmark kan du søke på to ulike kvoter.

Universitetene tar opp studenter via kvote 1 og kvote 2. Du blir automatisk vurdert i kvote 1 først, og deretter i kvote 2 dersom du ikke har høyt nok karaktersnitt. Du søker med førstegangsvitnemål.

Les om kvotesystemet og søknadsprosessen til bachelorutdanningen i Danmark på vår hovedside om utdanning i Danmark.

I Danmark har opptakskrav sammenheng med utdanningsbakgrunn. Dersom du ikke har gått studiespesialiserende på videregående, bør du forhøre deg med aktuelle læresteder om det tilkommer ytterligere fagkrav.

Fagkrav i begge kvoter

  • Matematikk B = S1 (Aalborg krever S2)
  • Engelsk B = internasjonal engelsk fra andreklasse videregående eller engelsktest (enten TOEFL eller IELTS) med et bestemt score.

    Les

NB: fagkrav og tolkningen av disse kan endre seg.  Kontakt ALLTID lærestedene for oppdatert informasjon om fagkrav.

Les denne informasjonen dersom du mangler matematikk eller engelsk: Hva gjør jeg hvis jeg mangler fagkrav?

Kvote 1 – karaktersnitt (90 % av studieplassene):

I 2014 var laveste karaktersnitt 10 (tilsvarende 5,2/5,3 på norsk) ved Aalborg universitet, og høyeste snitt 11,4 (ca 5,7) i København.

Her kan du se de danske snittene ved alle fire universitetene.

På siden ofte stilte spørsmål om studier i Danmark kan du se hvordan du regner om snittet ditt til dansk. Du søker med rent snitt fra førstegangsvitnemål uten norske tilleggspoeng. Dersom du har gått ut av videregående i løpet av de to siste år før du søker om opptak i Danmark, kan du ha rett på danske tilleggspoeng for unge søkere, kalt kvik bonus.

Kvote 2 – helhetsvurdering/egnethet

I denne kvoten gjøres det en helhetsvurdering av søkerne. Her leter universitetene etter egnede kandidater for studiet og senere yrket som kanskje ikke har de høyeste karakterene, men på andre måter utmerker seg. På universitets hjemmeside (se under) kan du se hva de legger vekt på i denne kvoten. Vanligvis ser de på relevant arbeidserfaring og utdanning, verv, karakterer i fagkravene sammen med riktig motivasjon. Ved Syddansk universitet i Odense har de hele 25 % av studieplassene sine i kvote 2. De tar opp studenter via opptakstest og senere intervju.

Opptak til klinisk master (kandidat)

Du finner opptakskravene på universitetenes hjemmesider under kandidat og optagelse. Opptak handler i stor krav om at søkere har bestemte fag som er viktige for mastergraden ved det danske universitetet og har et visst antall studiepoeng i disse. Ut over dette skal du vanligvis ha skrevet en bacheloroppgave og ha gode karakterer.

Fra og med opptak november 2016 vil det ikke lenger være mulig å søke med fag tatt etter avsluttet bachelorgrad. Dette betyr at bachelorvitnemålet ditt må inneholde de fagene det enkelte universitet etterspør for å kunne søke. Ta kontakt med universitetene direkte for informasjon.

Husk at universitetene først fyller opp med egne bachelorgradsstudenter. Om det er ledige studieplasser etter dette, fyller universitetene opp med andre kvalifiserte søkere.

Her kan du lese informasjonen fra Københavns universitet om opptak til master. For opptak til Aarhus universitet, les dette.

Hvordan søke

Bachelor

Du søker via søkeportalen optagelse.dk Søknaden er åpen fra ca 1. februar.

Søknadsfrist er 15. mars

Master

Søknadsskjema ligger på universitetenes hjemmesider. Søknadsfrist er 1. mars eller 1. april.

Godkjenning

Dersom du vil jobbe som klinisk psykolog, trenger du godkjenning fra Helsedirektoratet.

Les mer om godkjenning på ANSAs hovedside om psykologiutdanning i utlandet.

Finansiering

Utdanning i Danmark er gratis. Du kan lese om stipend og lån fra Lånekassen på ANSAs side om finansiering.

Artikkel: Analyze this!

ANSAs informasjonssenter merker en sterk økning i henvendelser fra unge mennesker som har planer om bli psykolog, og som lurer på om det er trygt å utdanne seg i utlandet med hensyn til senere autrisasjon i Norge. Vårt informasjonssenter skrev derfor i 2013 artikkel til ANSAs medlemsmagasin ANSAnytt om hvordan bli psykolog i Norge med utdanning i utlandet (pdf).

Nyttige linker

 

Bannerfoto: Nyhavn i Danmark. Av Jacob Surland.