Spansk er det offisielle språket i 20 land og det mest talte språket etter mandarinkinesisk. I Spania kan du lære spansk både ved universiteter og private språkskoler. Kursene kan vare i alt fra en uke til et helt år. Det finnes flere muligheter for støtte til spanskundervisning fra Lånekassen.

Hva er mulig med støtte fra Lånekassen?

  • Du kan ta et kortere språkkurs hvis du har kommet inn på, eller er i gang med, studier som foregår eller vil foregå på spansk.
  • Du kan ta et lengre språkkurs fra tre - tolv måneder som forberedelse til mulige fremtidige studier i Spania.

Kortere språkkurs

Du kan få 21 366 nok i språkstipend hvis du har kommet inn ved et godkjent spansk lærested, skal studere på spansk, og trenger et kortere språkkurs i forkant av studiene. Hvis du allerede er student og utdanningen din til neste studieår vil foregå på spansk kan du også få språkstipendet.

Språkkurset må vare i minst fire uker og du må ha minimum 15 undervisningstimer i uken. Dette alternativet er også aktuelt for deg som skal på utveksling fra et norsk lærested.

Lengre språkkurs

Har du planer om å ta hele utdanningen din i Spania kan du søke om støtte til språklig tilrettelegging. Du må ta kurset ved et universitet eller en godkjent språkskole. Tar du kurset ved en språkskole må du avslutte med språktesten DELE. Via denne linken finner du språkskoler: Godkjente språkskoler knyttet til Instituto Cervantes.

Språkkurset må vare mellom 3 og 12 måneder og du må ha minimum 15 undervisningstimer i uken. Videre må du opplyse i søknaden om hvilken grad du planlegger å ta og navnet på lærestedet du planlegger å ta graden ved. Støtten gjelder selv om du planlegger å ta en grad undervist på engelsk

Lånekassen gir deg både basisstøtte, skolepengestøtte og reisestøtte. 40% av basisstøtten omgjøres til stipend når du sender Lånekassen en kopi av kursbevis/vitnemål når du er ferdig med kurset.

Les mer om de forskjellige støtter på ANSAs side om finansiering.

Språkkurs ved universiteter

Mange universiteter har et eget språksenter eller Centro de Idiomas. Det er ingen spesielle krav for å søke på språkkurs bortsett fra generell studiekompetanse, og det er bare å melde seg på. Alle får plass så lenge man søker innen frister. Her er et utvalg om universiteter som tilbyr språkkurs.

Spanias offisielle språktest DELE

DELE står for Diploma de Español como Lengua Extranjera og er den offisielle språktesten i Spania. Skoler godkjent av Instituto Cervantes tilbyr forberedelseskurs til DELE eksamen.

Universiteter i Spania krever sjelden at du tar DELE eksamen og går ut i fra at du kan nok spansk når du søker på studier som foregår på spansk. For å følge undervisning på universitetsnivå anbefales det å ha spansk på nivå B2. Her kan du teste ditt nivå med eksempler på DELE-eksamen. Fra tid til annen kan DELE eksamen tas i enkelte byer i Norge.

Reise gjennom en norsk agent

Flere norske agenter samarbeider med og rekrutterer studenter til språkskoler i Spania og andre spansktalende land.

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter.