Rød knapp med teksten "Varslingsknapp!"

Varslingsknappen

Har du erfart noe ugreit i ANSA-sammenheng? Meld fra med varslingsknappen!

Hva er varslingsknappen?

Varslingsknappen er en enkel måte å varsle på i ANSA. Å varsle vil si å si fra om kritikkverdige forhold i organisasjonen.

Hva kan jeg varsle om?

Du kan varsle om alt som du synes er ugreit i ANSA-sammenheng. Det kan være alt fra seksuell trakassering, mobbing og utestengelse til ulike uregelmessigheter i et ANSA lokallag. Det kan være noe du har opplevd selv, noe som har skjedd med andre, eller noe du har blitt fortalt eller har sett.

Hva bør et skriftlig varsel inneholde?

Du velger selv hvor mye informasjon du vil skrive, men disse spørsmålene kan hjelpe på vei:

  • Hva har skjedd?
  • Hvem er involvert?
  • Hvor skjedde det?
  • Når skjedde det?
  • Har det skjedd flere ganger? 
  • Var det vitner til stede?

Hva skjer etter jeg har varslet?

Etter du har sendt inn varselet vil noen fra ANSAs varslingsgruppe kontakte deg innen 48 timer, eller neste arbeidsdag hvis det er en helg. Varslingsgruppen består av generalsekretær, president og sosialveileder. De vil avtale en samtale med deg for å innhente mer informasjon, og sørge for at du blir ivaretatt.

Varslingsgruppen følger interne varslingsrutiner og behandler saken fortrolig. De vil, med informasjon fra eventuelle vitner og omvarslede, avgjøre om saken er et brudd på ANSAs etiske retningslinjer og fatte vedtak basert på dette.

Mens saken håndteres vil varslingsgruppen holde deg oppdatert så godt det er mulig. 

Varsle til ANSA

"*" indicates required fields

Navn*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Haster det?

Om du står i en krisesituasjon kan du kontakte døgnåpne beredskapstelefoner for nordmenn i utlandet:

Ved akutt fare for liv og helse, ring lokalt nødnummer, eller 113 om du er i Norge.

Kvinne med svart hår ligger i sengen med PC og hund

Trenger du noen å snakke med?

Som ANSA-medlem har du tilgang til gratis samtale med sosialveileder og psykolog. Les mer og bestill time her: