Ronja Elise Johansen

Ronja Elise Johansen

Presidentkandidat 2024

Kandidatpresentasjon

Ronja Elise Johansen er 28 år og kommer fra grunnlovsbygda Eidsvoll. Ronja har til sammen tilbragt 5,5 år ved Ewha Womans University i Seoul, Sør-Korea. Ett år gikk til koreanskstudier, mens resten gikk til å ta dobbel bachelor i Global Korean Studies og English Language and Literature, samt en minor i sosiologi.

Ronja startet sitt engasjement i ANSA da hun tok over som informasjonsansvarlig i ANSA Sør-Korea i 2019-2020. Deretter fortsatte hun som landsleder i ett år, for så å gå tilbake til vervet som informasjonsansvarlig. Ved forrige generalforsamling i 2023 mottok hun ANSAs vagantpris.

Etter endte studier ønsker hun nå å fremme viktigheten av utenlandsstudier, og oppmuntre flere til å velge denne retningen.