Øyvind Pettersen

Øyvind Pettersen

Presidentkandidat 2024

Kandidatpresentasjon

Hei alle sammen, mitt navn er Øyvind!

Jeg har studert fem år i Nederland, og i denne tiden har jeg fylt verv som økonomiansvarlig, daglig leder og styreleder for større og mindre prosjekter, blant annet som tillitsvalgt i ANSA. I det siste året har jeg vært en del av ANSAs hovedstyre og idrettsutvalg, og jeg stiller i år som presidentkandidat i ANSA.

I løpet av en periode i hovedstyret er jeg blitt inspirert av hvordan ANSA direkte påvirker meningsutvekslingen i Oslo, og slik legger til rette for en god studiehverdag i utlandet og den anerkjennelsen vi fortjener når vi returnerer til Norge. Jeg har høy respekt for innflytelsen man har som president, og jeg ønsker å bidra med min erfaring og engasjement i denne rollen det neste året.

Jeg vil fortsette vår kontinuerlig kamp for en økonomisk verdig studiehverdag. For oss utenlandsstudenter fordrer dette spesielle tiltak for svingende kronekurs og høye studieavgifter, og som president ønsker jeg å være meningsbærende og premissleverandør på disse sakene for beslutningstakerne i Oslo.

Internt i ANSA synes jeg det er vanskelig å høre om manglende finansiering for landsstyrene. Økonomi skal ikke stå i veien når tillitsvalgte i organisasjonens mellomledd ønsker å legge inn en ekstra innsats for studentene, og som president ønsker jeg å se på alternativer og starte arbeidet for å bedre de økonomiske premissene for lands- og regionsstyrene.

Jeg gleder meg til å ta fatt på utfordringene vi står overfor, og ber ydmykt om tilliten deres som president i den neste perioden.