Må du ta en opptakstest for å komme inn på det studiet du søker deg til? To gode råd: vær tidlig ute, og les deg godt opp på hvordan både testen og påmeldingen foregår. Her finner du informasjonen du trenger, og lenke til påmelding!

Opptakstester til bachelorgrad i USA

NB! SAT eller ACT er konkurrerende tester, det er ikke vanlig å ta begge.

SAT

Mange amerikanske læresteder krever opptakstesten SAT som del av sine opptakskriterier til det første året av en bachelorgrad.

SAT er en multiple-choice test med tre hoveddeler: matte, leseforståelse og essayskriving.  Det finnes to varianter av denne testen, SAT Reasoning test (ofte bare kalt SAT) og SAT Subject test. Dersom du må ta begge testene må du bestille test på to forskjellige datoer

Praktisk informasjon om SAT-testen

Påmelding: www.collegeboard.org
Testsentra i Norge:

Testdato: oktober, desember, mars, mai, august
Pris
: SAT: 101 USD / SAT with essay: 117 USD /SAT subject test: 97 USD per test. En fullstendig oversikt over priser finner du her.
Resultater: Resultatene får du etter ca. fire uker. Du finner en oversikt over når du kan forvente testresultatene på Collegeboard.
Gyldighet: 5 år

Finn ut når og hvor du kan ta testen! 

ACT - American College Testing

ACT testen vurderer fire områder: engelsk, matte, realfag og leseforståelse. Mange læresteder i  USA krever opptakstesten ACT som del av sine opptakskriterier til det første året av en bachelorgrad. Testen tar utgangspunkt i hva amerikanske elever har lært på High School.

Praktisk informasjon om ACT-test

Påmelding: www.actstudent.org
Testsentra: Det er for tiden ikke mulig å ta ACT-testen i Skandinavia, men den tilbys flere steder i Europa som f.eks. London, Berlin, Paris, Madrid. Du får informasjon om teststed når du starter registreringen.
Testdato: ca. 7 ganger i året, du får informasjon når du registrerer deg.
Pris
: 168.50 USD, ACT with writing 188,50 USD
Resultater: Du får resultatet etter tre-åtte uker

Forbered deg til SAT og ACT!

Opptakstest til bachelorgrad i Sverige

Högskoleprovet er en allmennkunnskapstest som tester matematikk-, svensk- og engelskunskaper. Den som ikke har godt nok karaktersnitt for å kunne komme inn på en utdanning, har mulighet for å avlegge högskoleprovet, og søke med resultatene herfra. Etter avlagt prøve stiller man i den såkalte HP-kvoten i tillegg til karakterkvoten. Högskoleprovet er ikke et unntak for generell studiekompetanse, ei heller et unntak for spesifikke fagkrav for de enkelte studiene.

Praktisk informasjon om Högskoleprovet

Påmelding: Studera.nu
Påmeldingsfrist:  september og februar
Testsentra: Universiteter og høgskoler i Sverige
Pris: 450 SEK
Gyldig: 5 år

Opptakstester til mastergrad i økonomi/andre fag

GMAT - Graduate Management Admission Test

GMAT testen gjelder for deg som skal søke deg inn på en mastergrad i økonomifag (inkl. MBA). Testen vurderer analytical writing, quantitative and verbal skills.

Praktisk informasjon til GMAT

Påmelding: MBA.com
Testsenter: Glasspaper AS i Oslo
Tidspunkt: Hver tirsdag til torsdag
Pris: 285 dollar
Resultater: Du får resultatet innen 20 arbeidsdager

Testen blir tatt av forskjellige studenter med ulike bakgrunner, men kan for mange være nokså krevende. Det er derfor svært viktig at du forbereder deg godt.

Forbered deg med Gratis GMAT-prep.

GRE- Graduate Record Exam

Opptakstesten GRE er aktuell for deg som skal søke deg inn på en mastergrad innen samfunnsfag eller lignende fag i USA. Testen vurderer dine verbal, quantitative and analytical writing skills.

Praktisk informasjon til GRE

Påmelding: GRE test
Testsentra:American College of Norway i Moss, UiO og ANSA i Oslo.
Testen kan også tas online hjemme.
Pris: 205 USD

Forbered deg til GRE-testen!

Opptakstest til medisin i Irland

HPAT-testen

HPAT-testen er en 2 1/2 timelang papirbasert multiple-choice test som er delt i tre deler. Den måler kandidatens logiske resonnement og problemløsningsferdigheter, så vel som ikke-verbal argumentasjon og evnen til å forstå menneskers tanker, atferd og/eller intensjoner. Du trenger ingen realfagkunnskaper for å ta testen.

Praktisk informasjon til HPAT

Påmelding: HPAT-Ireland
Testsentra: Diverse steder rundt Irland. Du kan ikke ta testen i Norge.
Pris: 140 Euro

Forberedelse til testen kan kjøpes på HPAT-siden etter registrering.

Øv deg på HPAT-testen med eksempeloppgaver: eksempel 1eksempel 2