To kvinner sitter ved et bord i en bås med PC

Accentures mentorprogram

Vil du styrke dine jobbmuligheter etter studier i utlandet? Søk plass på Accentures mentorprogram for ANSA-medlemmer og få en personlig veileder i en av verdens største konsulentbedrifter!

Merk: Søknadsfristen for mentorprogrammet er nå utløpt.

Få en mentor i et globalt konsern

Konsulentselskapet Accenture er en av ANSAs karrierepartnere. Som globalt konsern er de er svært opptatt av kompetansen og erfaringene til norske utenlandsstudenter, og at disse skal komme arbeidslivet til gode. Derfor har de opprettet et eget, gratis mentorprogram kun for ANSA-medlemmer!

Hva er et mentorprogram?

Det finnes mange mentorprogrammer i arbeidslivet, og de kan ha litt ulikt innhold. Felles for alle er at en mentor (en erfaren veileder) samarbeider med en adept (en som ønsker å lære og utvikle seg) for å hjelpe hen til personlig utvikling.

Det å ha en mentor kan gjøre deg tryggere som arbeidssøker og -taker og få deg til å prestere bedre, komme fortere fremover i karrieren og gi deg bedre tilfredshet i jobben.

To menn går sammen

Hvorfor søke på Accentures mentorprogram?

Som adept i Accentures mentorprogram får du en personlig mentor i en av verdens største konsulentbedrifter! Mentoren vil være valgt ut for å passe din bakgrunn, og hen blir en sparringspartner du kan henvende deg til med spørsmål om karriere og jobbsituasjon. Mentorprogrammet gir deg også innblikk i konsulenthverdagen og mulighet til å finne ut om Accenture er en interessant arbeidsgiver for deg.

Søk plass på Accentures mentorprogram og få motivasjon, kompetanse og støtte som kan hjelpe deg i din karriere!

Hvordan foregår det i praksis?

Gjennom ett år vil du og mentoren møtes fire ganger til videosamtaler. I disse samtalene vil dere snakke om emner som opptar deg.

Samtalene kan for eksempel handle om:

  • CV- og søknadshjelp
  • Faglige samtaler og innføring i konsulentbransjen
  • Å bli kjent med Accenture
Ung kvinne med rød hijab holder en mobil

Nærmer du deg slutten på utenlandsstudiene?

Du trenger ikke melde deg ut av ANSA selv om utenlandsstudiene er over. Bli medlem av ANSA Alumni, så får du hjelp til å bygge nettverk og komme deg fremover i karrieren!