Personer sett bakfra som går på tur i skogen

Frifond

Gjennom støtteordningen Frifond får ANSA sentralt midler som vi fordeler videre til lokallag. Her finner du info om retningslinjer, fordeling og rapportering.

ANSAs retningslinjer for Frifond

ANSAs retningslinjer for Frifond er sist vedtatt 11.12.2021

Frifond er opprettet av Stortinget og er en støtteordning til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Fondet er ment å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på det lokale plan.

ANSA Sentralt søker Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) hvert år om frifondmidler. Frifondmidlene skal ifølge LNUs retningslinjer gå til organisasjonens laveste ledd. I ANSAs tilfelle vil det si lokallag og ANSA-land uten lokallag.

ANSA Sentralt fordeler 95% av frifondmidlene til ANSA-lokallagene. ANSA land uten lokallag vil telle som «lokallag» i henhold til LNUs retningslinjer og resten av dette dokumentet. Tildelte frifondmidler skal gå til frivillig aktivitet og/eller styrke aktivitet i ANSA-lokallagene. ANSA benytter 5% av frifondmidlene til å dekke administrasjonsgebyret knyttet til ANSAs arrangementspåmeldingssystem CheckIn.

Frifondmidlene tildeles ANSA-lokallagene som driftsstøtte etter fordelingsnøkkel som er vedtatt av ANSAs Hovedstyre og gjort kjent for organisasjonen.

Fordelingsnøkkelen er som følger:

ANSA-lokallagene får tildelt frifondmidlene ut ifra antall medlemmer de hadde i forrige kalenderår.

Eks. på fordeling:

Frifondmidler    : 1 000 000,-
Adm. gebyr (5%):     50 000,-
Sum tildeling    :   950 000,-
Antall ANSA medlemmer foregående år: 9 500
Med 9 500 medlemmer, vil hvert medlem få 100,-

Midlene utbetales til lokallagene 1.september etter hvor mange medlemmer lokallagene hadde per 31.desember foregående år. Frifondmidlene skal brukes i perioden 2.september til 30.juni.

Midler som ikke benyttes innen fristen skal tilbakebetales LNU via ANSA Sentralt.

Rapportering

Aktive lokallag i ANSA er plikt til å sende to rapporter i løpet av et kalenderår for å få tildelt frifondsmidler som driftstøtte:

  • Årsrapport sendes eller lastes opp på SharePoint innen 1.februar hvert år. Rapporten er et bevis på at lokallaget hadde et aktivt styre innen 31.desember året før.
  • Frifondsrapport sendes eller lastes opp på SharePoint fortløpende når midlene er brukt opp og senest innen 1.juli hvert år. Rapporten viser til et enkelt regnskap for bruk av frifondsmidler tildelt til lokallaget året før.

Lokallag som ikke har sendt både årsrapport og frifondsrapport innen fristene får ikke utbetalt frifondsmidler.

Aktive lokallag i ANSA får frifondsmidler som driftstøtte. Ved avvikling av lokallag og eventuelt overskudd av frifondsmidler til utdeling, ANSA Sentralt fordeler overskuddet som

– «prosjektmidler», etter søknad fra aktive lokallag; og

– «oppstartmidler», som en fast sum til nyoppstartede lokallag.

Eventuelle spørsmål om Frifond sendes administrasjons- og økonomikonsulent i ANSA på regnskap@ansa.no. Eventuelle klager på frifondtildelingen kan rettes til hanne.refsdal@ansa.no. Klagen vil bli behandlet av Generalsekretær og Hovedstyre. Frist for innsending av klage er én måned etter utbetalingen. Behandling av klage gjøres innen tre måneder.

ANSAs retningslinjene for Frifond endres av ANSA Sekretariat og vedtas av ANSAs Hovedstyre når LNU endrer sine retningslinjer. ANSAs retningslinjer for Frifond er sist vedtatt 11.12.2021

Hva støtten ikke skal gå til

Støtten skal ikke:

  • disponeres av ANSA Sentral eller ANSA land med lokallag
  • brukes til å lønne ansatte
  • brukes til innsamlingsaktivitet
  • brukes til å bygge egenkapital
  • brukes til innkjøp av rusmidler

** Leveringsfrist for årsrapport 2023 er 1. februar 2024 (rapporten kan ikke leveres før 1. januar 2024). Rapporten er en enkel oversikt over styremedlemmer som satt i lokallagets styre per 31.12.2023.

Ung kvinne med solbriller sitter med utstrakte armer i en trebåt

Del din studenthistorie

Vil du dele din opplevelse av å være utenlandsstudent? Fortell oss din studenthistorie og inspirer andre til å ta steget ut i verden, utfordre seg selv og få minner for livet, akkurat som du har gjort!