Ung mann på sykkel hilser på en annen mann

Bli ANSA-partner

ANSA-partnere kommer ekstra tett på norske utenlandsstudenter. Gjennom langsiktig samarbeid med oss kan du nå ut med ditt budskap, samtidig som ANSAs medlemmer får mulighet til å bygge nettverk og bli bedre kjent med deg!

Hva er et ANSA-partnerskap?

Som ANSA-partner jobber du tett med ANSA for å nå ut til tidligere og nåværende norske utenlandsstudenter. Et ANSA-partnerskap er en langsiktig, effektiv og forutsigbar samarbeidsform som gjør det enkelt for deg å nå ut med ditt budskap over tid, samtidig som det har nytteverdi for våre medlemmer.

Det er viktig for oss i ANSA at partnerskapet gagner alle parter, spesielt våre medlemmer. Forholdet bør bære preg av gjensidig tillit og respekt. Vi ser derfor etter partnere som deler vårt syn på utenlandsstudenter som en viktig ressurs for norsk samfunn og arbeidsliv.

Hvorfor bli ANSA-partner?

Som ANSA-partner kommer du tett på norske utenlandsstudenter og får mulighet til å bli enda mer synlig for en gruppe svært attraktive arbeidstakere. Du slipper å inngå enkeltavtaler med oss hver gang du ønsker å nå ut med noe eller delta på eller holde et arrangement, og du har mulighet til å forme partnerskapet til å dine behov.

På arrangementer og i kommunikasjon der det er stor etterspørsel fra arbeidsgivere, vil du som ANSA-partner alltid prioriteres.

Mann med briller snakker med noen

Et partnerskap med muligheter

Et partnerskap med ANSA formes i dialog med deg, slik at du kan velge hva som skal inngå i det. Innholdet kan også endres etter hvert.

Gjennom partnerskapet kan du blant annet delta på karrierearrangementer og få sendt ut informasjon til våre medlemmer for en betydelig rabattert pris, både gjennom nyhetsbrev og målrettede e-poster til spesifikke målgrupper. Mulighetene er mange!

Eksempler på hva partnerskapet kan inneholde

Punktene nedenfor er kun veiledende. Vi vil gjerne snakke med deg om andre ideer du måtte ha!

Hva forventer vi av deg som partner?

Grunnideen for partnerskapet er at det på en eller annen måte skal ha en nytteverdi for ANSAs medlemmer. Vi er opptatt av at samarbeidet skal bidra til å gjøre overgangen mellom studier i utlandet og arbeid i Norge så enkel som mulig, eller at det skal bidra til et godt studieopphold i utlandet.

Alle partnerskap er forskjellige. Noen inneholder hovedsakelig kompetansehevende og karriererelaterte elementer, mens andre baserer seg mer på formidling av kommersielle tilbud og tjenester.

Hva koster et ANSA-partnerskap?

Pris og kontraktsform avtales i samarbeid med deg basert på hva som skal inngå i partnerskapet. Noen partnere ønsker kontrakt for ett år av gangen, mens for andre passer det bedre med løpende kontrakt. Vi tilpasser oss dine behov!

Våre partnere

  • Accenture
  • BookBeat
  • Cisco
  • Econa
  • Flipp
  • Norges Bank Investment Management
  • Norsk Kiropraktorforening
  • Tekna
Kvinne sitter ved en PC

Vil du bli ANSA-partner?

Ved interesse eller spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med partneransvarlig i ANSA.