Kvinne leser en e-post fra ANSA på PC

Annonsering

Annonsering er en god måte å nå ut til ANSAs medlemmer på. Vi tilbyr annonseplass i våre e-postkanaler, både i nyhetsbrev og målrettede e-poster. Her finner du info om typer, priser og bestilling.

ANSA har til enhver tid over 10 000 aktive medlemmer i vår medlemsdatabase. Gjennom annonsering kan du effektivt nå ut med ditt budskap.

Du velger selv om du vil nå alle medlemmer eller definerte målgrupper — mange annonsører har ofte spesifikke fagbakgrunner som er relevante for dem.

Viktig informasjon om annonser

Annonsene vi sender ut skal være relevante for vår medlemsmasse, enten alle medlemmer eller undergrupper. Du kan velge undergrupper i skjemaet nedenfor.

Vi tar forbehold om at vi vurderer annonsen internt før den eventuelt blir godkjent. Vurderingen gjøres på bakgrunn av innhold, tidshorisont eller andre årsaker.

I perioder med spesielt høyt trykk kan det hende vi kombinerer noen få annonser fra ulike aktører i samme utsendelse, eller må avslå noen. I slike situasjoner vil vi prioritere ANSA-partnere og deres ønsker.

Annonsering i målrettede e-poster

Annonsering i nyhetsbrev

Ung mann på sykkel hilser på en annen mann

Bli ANSA-partner og nå bedre ut til utenlandsstudenter

Partnerskap er en langsiktig, effektiv og forutsigbar samarbeidsform som kommer deg og ANSAs medlemmer til gode.