Gate i Paris med et stort fransk flagg hengende foran en dør

Bo og leve i Frankrike

Når du har kommet inn på et studiested i Frankrike er det på tide å begynne å tenke på selve flyttingen. Hvordan skal du finne bolig, og opprette bankkonto, for eksempel? Få hjelp av ANSA her!

Bolig

Det enkleste er å finne studentbolig gjennom universitetet ditt. Om du heller ønsker å leie privat finnes det en rekke aktører, men det kan likevel være krevende å finne noe bra. For å finne en hel leilighet er ofte de offisielle aktørene best. Her går det ofte gjennom byråer og meglere, noe som er tryggere enn å leie direkte fra privatpersoner.

Om du ønsker å leie rom i kollektiv er det ikke alltid så mange av de tilgjengelige på de store sidene. Her er det heller lurt å sjekke facebook-grupper. Et tips er å søke på «Erasmus» og studiebyen din for å finne relevante grupper. Gjennom disse kan man også få tilgang til aktive WhatsApp-grupper som samler personer som søker leilighet, og personer som skal flytte.

Aktører for utleie av bolig

Boliggaranti i Frankrike

Både private utleiere og utleiebyråer vil ofte kreve en fransk garantist, som for en norsk student kan være vanskelig å få tak i. Under finner du de tre vanligste måtene å stille med boliggaranti som norsk student i Frankrike.

Bankgaranti

Det første er bankgaranti, som de aller fleste banker tilbyr. Dette kan ligne på depositumordningen i Norge, og krever at man setter av opptil et års leie på en sperret konto.

Caution locative étudiante (CLÉ)

Et annet alternativ er noe som heter «caution locative étudiante” (CLÉ), hvor den franske stat går inn som garantist for studenter, mot at man betaler et ganske beskjedent månedlig gebyr. For å benytte seg av denne løsningen er det en fordel om man leser og skriver godt fransk.

Via foreldre

Du kan også få boliggaranti via foreldrene dine. Det kreves en underskrift samt kopi av lønnsslipper for tre måneder fra én av foreldrene.

Det er viktig å merke seg at du må vente med å skaffe en slik garanti til etter du har funnet et sted å bo. Boligens adresse må nemlig oppføres på skjemaet.

Har du spørsmål rundt boliggaranti kan du ta kontakt med Norges ambassade i Frankrike. 

Boligstøtte via CAF

Alle norske studenter i Frankrike har krav på å få utbetalt en månedlig boligstøtte som varierer ettersom man bor alene eller sammen med andre. Satsene måles ut fra om man er stipendmottaker (alle som mottar støtte fra Statens Lånekasse går under denne kategorien), hvor mange som bor sammen, sivilstand med mer. Det er lov å motta CAF samtidig som man mottar støtte fra Lånekassen.

Boligstøtten får man ved å søke på CAF sine hjemmesider, for så å møte opp på byens CAF-kontor med følgende papirer:

  • RIB (Relevé d’Identité Bancaire)
  • Kopi av gyldig legitimasjon (pass) og flerspråklig fødselsattest (kan fås fra ditt lokale ligningskontor)
  • Leiekontrakt

Søknadsprosessen får man ofte hjelp til av lærerne og personal om man tar språkstudier, eller om man tar et språkkurs i forkant av selve studiet. Norske studenter som bor alene får omkring 200 euro i måneden, mens studenter som bor sammen får mellom 90 og 100 euro.

Det utbetales ikke APL den første måneden man leier, men man får utbetalt en oppstartsstøtte på 300 euro, forutsatt at man er stipendmottaker. Det utbetales kun APL for den siste måneden av leiekontrakten dersom den avsluttes den siste dagen i måneden. 

Gate i Paris med et stort fransk flagg hengende foran en dør

Registrering i Frankrike

Som internasjonal student fra et EU/EØS-land trenger du ikke registrere deg hos myndighetene i Frankrike.

Bank i Frankrike

De senere års modernisering av bankvesenet, med økt bruk av betalingskort og nettbank, har gjort at behovet for å oppsøke banken har blitt stadig mindre. Men det er nok større i Frankrike enn det vi er vant til fra Norge. Det franske bankvesenet ligger fortsatt litt bak det vi er vant med i Norge.

Nettbankene er ikke like funksjonelle (det er en del mer komplisert å overføre penger enn det vi er vant til) samt og bruken av sjekk gjør at man til tider må oppsøke bank-kontor. Det er viktig å merke seg at om du vil overføre penger til andre kontoer eller få skrevet ut RIB (relèvé d’indentité bancaire), må du oppsøke bankfilialen der du åpnet kontoen.

Hvordan åpne konto?

For å åpne konto i Frankrike må man ha med seg pass samt et bevis på hvor man bor. Dette kan være en kopi av leiekontrakten eller en strøm- eller telefonregning som ikke er eldre enn tre måneder.

De ulike bankene har forskjellige pakketilbud for studenter og unge som koster fra 2 til 5 euro i måneden. Disse pakkene inneholder en brukskonto med kort, en sparekonto og en såkalt Livret Jeune, som er en sparekonto med høyere rente enn vanlig. Denne kontoen skiller seg fra andres sparekonti ved at man kun kan spare opp til 1600 euro på den.

Korttypene de ulike bankene utsteder kan variere. Noen banker gir VISA-kort, mens andre banker krevet at man begynner med et såkalt Carte Bleue som er et nasjonalt bankkort som kun kan brukes i Frankrike. Det kan også være greit å sjekke hvilken grense man får på kortet da noen banker opererer med en månedlig uttaksgrense på under 1000 euro i måneden for studenter. Denne grensen kan heves ved forespørsel.

Sjekk

Når man åpner en konto blir man alltid spurt om man ønsker et chéquier, og dette kan det lønne seg å takke ja til. Det er gratis både i anskaffelse og i bruk.

RIB

Ved opprettelse av ny konto, og på hver kontoutskrift, får man en utskrift av noe som kalles RIB. Disse brukes til mye forskjellige. Dersom man skal kjøpe mobiltelefon, leie bysykkel, betale husleie etc. trenger man en RIB. På RIBen finner man kontonummer, bankens adresse samt IBAN og SWIFT- kode som man trenger for å overføre penger fra en utenlandsk bank til en fransk konto.

Telefon og internett i Frankrike

De fire største leverandørene i Frankrike er Orange, SFR, Bouygues Telecom, og Free Mobile. Du kan enkelt skaffe deg fransk telefonnummer ved å bestille abonnement på deres nettsider. Det eneste du trenger er et fransk bankkort med RIB og en fransk adresse. Du kan i noen tilfeller også bli bedt om bostedsattest og studiebevis.

Hvilken internettleverandør du kan bruke er avhengig av hvor i Frankrike du bor. Spør gjerne utleier eller medstudenter hvilke de anbefaler. Det er enkelt å bestille på nett, men bruksanvisningen er på fransk – så det kan være lurt å bestille tekniker som kommer for å installere for deg.

Offentlig transport i Frankrike

En travel gate i Paris med et metro-skilt

Hvordan man kan forflytte seg innad i byer varierer fra by til by. De fleste store byer har t-bane (metro) som kan ta deg omtrent hvor som helst. Trikk og buss er også stort sett tilgjengelig. Dersom du reiser mye kan det også være lurt å gå til innkjøp av medlemskortet til SNCF, som kan gi opp til 60% avslag på reiser. Mer informasjon om dette finner også på nettsiden deres.

Skal du reise store avstander i Frankrike er det SNCF som gjelder. Det er de som styrer alle tog og TGV (høyhastighetstog) i Frankrike. Du kan kjøpe billetter enkelt gjennom nettsiden deres.

Helsehjelp i Frankrike

Om du mottar støtte fra Lånekassen beholder du vanligvis medlemskapet ditt i den norske folketrygden, og du skal dermed kunne benytte deg av det offentlige helsetilbudet i Frankrike på lik linje med de lokale innbyggerne. Dette betyr i praksis at det som er gratis for landets innbyggere også skal være gratis for deg. For å benytte deg av dette må du ha et Europeisk helsetrygdekort (også kjent som HELFO-kort).

Det finnes i midlertidig noen unntak, og du er avhengig av et gyldig medlemskap i den norske folketrygden for at helsetrygdekortet skal være gyldig.

Lurer du på noe om å bo i Frankrike?

Kontakt ANSAs styre og lokallag i Frankrike!

Kvinne med brunt, langt hår leser i en bok

Har du innspill til bo og leve-sidene?

Del dine beste tips fra ditt studieland! Det gjør at ANSA kan lage bedre bo og leve-sider, og er til stor hjelp for kommende utenlandsstudenter.