Unge mennesker spiser mat på restaurant

Goodwill

Med Goodwill kan du søke om penger til sosiale arrangementer med andre ANSA-medlemmer. Les om hvordan du søker her!

Hva er Goodwill?

Goodwill er en støtteordning i ANSA som alle medlemmer kan benytte seg av. Du kan søke om penger til små eller store arrangementer for to eller flere ANSA-medlemmer, for eksempel middag, kino, temakveld, quiz eller 17. mai-feiring.

Formålet med Goodwill

Goodwill skal være et velferdstilbud for norske studenter i utlandet og bidra til å presentere og markedsføre ANSA.

Innvilgning av Goodwill-støtte er ment som en underskuddsgaranti som gir deg anledning til å holde et arrangement som du ellers ikke ville hatt råd til. Du får utbetalt pengene etter at arrangementet er avholdt.

Hvem kan søke om Goodwill?

  • Enkeltmedlemmer i ANSA som vil finne på noe med andre ANSA-medlemmer
  • Alle medlemmer kan søke, ikke bare tillitsvalgte!

Er du det eneste ANSA-medlemmet i byen din?

Dersom du er det eneste ANSA-medlemmet, kan du få støtte til arrangementer som bidrar til å promotere ANSA på en eller annen måte. 

Søkekriterier

  • Du må sende inn søknad minst én måned før arrangementet skal holdes.
  • Maksimalt beløp per person er kr 350,-
  • Arrangementet skal være av og for to eller flere ANSA-medlemmer.
  • Det innvilges ikke støtte til alkohol. Alkohol skal ikke benyttes som en salgsfremmende faktor, verken i profileringen, innbydelsen eller markedsføringen av arrangementet. Søknader om arrangementer som ikke følger dette vil ikke bli behandlet.

Arrangementer som kvalifiserer til Goodwill

Type arrangement/situasjonMaksimalt søknadsbeløp*
Sosiale arrangementer **Kr 20 000,-
Rekrutteringsarrangementer hvor hensikten er å promotere ANSA og verve nye medlemmer på studiestedet. På disse arrangementene behøver du ikke ta en egenandel av deltakerne.Kr 7 000,-
Faglige arrangementer, for eksempel fagseminar eller karrieredagKr 23 000,-
Arrangement med fokus på miljø. Utdyp i søknaden hvordan arrangementet handler om miljø.Kr 20 000,-
Internasjonale arrangementer i regi av to eller flere ANSA-land/-regioner. Begge må ha arrangementet oppført i sitt budsjett og dele ansvaret.Kr 40 000,-
Obligatoriske arrangementer som årsmøter og organisasjonskurs til ANSA-land-/regioner eller utvalg hvor driftstøtten ikke strekker til.Kr 20 000,-
Bestille merch med ANSA logoKr 5 000,- 

Merknader

* Maksimalbeløpene er forbeholdt store arrangementer. Hvor mye som innvilges avhenger av antall forventede deltakere og hvor mye Goodwill ANSA-landet/-regionen eller lokallaget har fått i løpet av kalenderåret.

** Du vil ikke få innvilget støtte til sosiale arrangementer på vegne av et et ANSA-land, -region eller lokallag, siden disse allerede mottar driftsstøtte.

Søk om Goodwill-støtte

For å søke om Goodwill laster du ned søknadsskjema, fyller ut søknaden og sender den til regnskapsavdelingen.

Behandling av søknaden

Goodwill-fondet disponeres av en komité i ANSAs sekretariat i Oslo. Fondet har en begrenset pott, og ved tildeling av midler vil komiteen etterstrebe en jevn fordeling blant søknadene.

Underskuddet som det søkes om støtte til skal begrunnes i søknaden. I tillegg skal en arrangementsbeskrivelse (og eventuelle invitasjoner til medlemmene) legges ved. Dersom ANSA-land/-region sitter på høy egenkapital, må du også oppgi en grunn til hvorfor ikke egenkapitalen brukes til å dekke underskuddet.

Har du spørsmål om behandling av søknaden?

Spørsmål kan rettes til regnskap@ansa.no.

Tildelingsprosess

Innvilgningen kommer i form av en sum per deltakende medlem, som utbetales etter at arrangementet er avholdt.

Du må sende inn regnskap til ANSA Sentralt etter at arrangementet er avholdt. Der må du også spesifisere det endelige antallet deltakere.

Ofte stilte spørsmål om tildeling

Ung kvinne med solbriller sitter med utstrakte armer i en trebåt

Del din studenthistorie

Vil du dele din opplevelse av å være utenlandsstudent? Fortell oss din studenthistorie og inspirer andre til å ta steget ut i verden, utfordre seg selv og få minner for livet, akkurat som du har gjort!