Kvinne fyller ut et skjema med penn

Vitnemål og attester

Når du skal søke på studiesteder i utlandet, vil du gjerne bli bedt om å sende med godkjent kopi av vitnemål og attester oversatt til landets språk. Finn ut mer om hvordan det gjøres.

Oversetting av vitnemål og attester

Rett kopi

Hvis du blir bedt om å sende fysisk vitnemål til studiestedet, kan du ikke selv kopiere vitnemålet. Det er ikke gyldig som offentlig dokument. For at en kopi skal være gyldig må du få det stemplet som Rett kopi.

Det er lurt å høre med skolen du har gått på i Norge om de kan ta kopi av vitnemålet og stemple det for deg. Noen kopieringsbyråer kan også gi deg rett kopi.

Apostille

Enkelte land krever et stempel som kalles Apostille. Dette innebærer å legalisere papirene dine. Det er to måter å gjøre dette på: