Ung kvinne med hvit frakk jobber i et laboratorium

Godkjenning av studier

Som regel trenger du ikke å søke om godkjenning av studier fra utlandet. Unntaket er enkelte lovregulerte yrker som krever autorisasjon hvis du skal jobbe i Norge. 

Godkjenning av utdanning til lovregulert yrke

Godkjenning av studier er kun nødvendig hvis du tar en utdanning innenfor et lovregulert yrke. Du finner en komplett liste over disse yrkene hos Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Godkjenning av helsefaglig utdanning fra utlandet

Helsefaglige utdanninger må godkjennes av Helsedirektoratet.

Generell godkjenning av høyere utdanning

Det er som regel ikke nødvendig med godkjenning av utdanning fra utlandet hvis du ikke har studert til et lovregulert yrke. Du kan søke jobb i Norge uten godkjenning.

Hvis du likevel ønsker en godkjenning, kan du søke om generell godkjenning hos Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Ved generell godkjenning vurderes den utenlandske utdanningen i forhold til den norske gradsstrukturen, altså om den tilsvarer for eksempel en bachelorgrad, mastergrad eller doktorgrad. Godkjenningen sier ikke noe om det faglige innholdet i en utdanningen, kun hvilket nivå den er på og hvor mange år og studiepoeng den tilsvarer. 

Søke master i Norge med utenlandsk bachelor

Du kan søke deg inn på en mastergrad i Norge med en utenlandsk bachelorgrad, men det er ditt ansvar at du møter opptakskravene. Ta derfor kontakt med aktuelle studiesteder i Norge om opptak til mastergrad tidlig, slik at du vet hvilke fag du eventuelt må sørge for å ta. 

Ung mann sitter ved et skrivebord med flere PC-er

Ønsker du hjelp?

ANSA hjelper deg med å forstå søkeprosessen!