Velkommen til ANSA Aarhus sin hjemmeside. Her finner du tips om boligmarkedet og transportmulighetene i Aarhus, hva du kan studere og gjøre i Aarhus, samt informasjon om ANSA Aarhus sitt styre.

Midt på Jylland ligger Danmarks nest største by - Aarhus. Aarhus blir kalt smilets by og det er ikke uten grunn, da den har en varm atmosfære med en vennlig og åpen befolkning. Byen har knappe 300.000 innbyggere, hvorav ca. 50.000 er studerende, som sterkt preger bybildet. Man kan studere ved flere ulike anerkjente skoler og universiteter, men de 3 mest populære blant norske studenter er Handelshøjskolen (BSS), Arkitektskolen Aarhus og Aarhus Universitet.

Byen er i stadig utvikling og det bygges nye spennende arkitektoniske bydeler, blant annet er Århus Ø en bydel i stadig utvikling. Aarhus ble i 2017 også utnevnt til EUs kulturhovedstad og er på Lonely Planets liste over europeiske destinasjoner man bør besøke i 2016. 

Sentrum er proppet med gode restauranter og kafeer, masse bra shoppingmuligheter og ikke minst et veldig anerkjent uteliv, der man enten kan gå på barhopping eller rokke dansefoten til tidlig på morgenkvisten. Et av de mest kjente områder er langs med Åen, som har et rikt tilbud av restauranter, barer og nattklubber. Latinerkvartalet er også et veldig populært område for de litt mer ”hippe”.

Aarhus er ikke bare fylt med fest og shopping. Det finnes også et fantastisk naturområde med store grønne skoger, en lang kystlinje, i tillegg til et pulserende kulturliv. Store kunstmuseer som ARoS og Moesgaard er kjent verden over, og tiltrekker seg mange turister. Havneområdet er også verdt å merke seg med gode fiskerestauranter og sommerdrinks på Strandbaren. 

ANSA Aarhus består av et styre med seks medlemmer som er her for å gjøre studietiden i Aarhus så god og trygg som mulig for norske studenter. Hvem vi i styret er kan du se her. Har du flere spørsmål kan du skrive til oss på ANSA Aarhus sin Facebook-side, Facebook-gruppe eller på mail (Aarhus@ansa.no). Du kan også finne oss på Instagram; vi heter ANSAAarhus

Oversikt:

Styret i ANSA Aarhus

 

Kontakt lokalstyret på email: Aarhus@ansa.no

Verv, navn og kontaktinformasjon:

 
Leder
Ingrid Kjensberg Nordbø
Aarhus Universitet Medisin
ingridnordbo@hotmail.com
(+45) 60266554
 
Nestleder
Adrian Wegner Kjelsrud
Aarhus universitet Medisin
kjelsru3@online.no
(+ 45 ) 93840700
 
Økonomiansvarlig
Kristian Nordvik Thyssen
Aarhus Universitet Økonomi
kristianthyssen@icloud.com
(+45) 42956844
 
Web- og rekrutteringsansvarlig
Liv Loftlund Grødem
Aarhus Universitet Medisin
liv_l_grodem@hotmail.com
(+45) 29896284
 
Aarhus kontaktperson
Vibeke Kayser
Aarhus Universitet medisin
vibekekayser@gmail.com
(+47) 98438438 
 
Styremedlem
Marte Røstum
Aarhus Universitet psykologi
m.roest@hotmail.com
97690132
 
Sekretær
Henrik Oliver Johnsen
Aarhus Universitet medisin
hojken99@gmail.com
48085979

 

Jeg vil studere i Aarhus

Utdanningsmuligheter i Aarhus

Aarhus har rundt 50 000 studenter og et stort utvalgt av utdanninger. Aarhus Universitetet er nok den største institusjonen innen utdanning med både Ingeniørhøyskolen, medisinstudier og Handelshøyskolen (Aarhus BSS) under seg. Universitetet er også på listen over top 100 på internasjonale rankinger. VIA University College er Danmarks tredje største undervisnings institusjon med noen av Danmark mest populære linjer. Arkitethøyskolen, Royal Academy of Music og Jutland Art Academy tilbyr mer kreative utdanninger som er anerkjent internasjonalt.

Liste over noen av de ulike utdannings institusjonene i Aarhus:

 

Jeg er kommet inn på studier i Aarhus

Hvis du nettopp har kommet inn på studier i Aarhus, har takket ja og er i ferd med å flytte til byen, er det en rekke praktiske saker og ting som må på plass. I denne delen vil du finne informasjon om hva du bør ordne og hvordan, samt råd og tips til flytting og bosetting. Lykke til!

Steg 1: Finne bolig i Aarhus - hvor og hvordan

Foto: Marie Odnes

 

Hvordan finne bolig i Aarhus?

Studentbolig:

I Danmark er det mange studenter som bor på kollegier eller i ungdomsboliger, noe som er det samme som norske studentboliger/studentbyer. De fleste kollegie- og ungdomsboliger i Danmark tildeles gjennom Centralindstillingsudvalget (CIU).

Prisen for et kollegieværelse varierer fra ca. 2000-5000 danske kroner i måneden, avhengig av størrelsen på rommet og om eget bad/kjøkken er inkludert. Størrelsen på de fleste kollegieværelsene/studentboligene varierer fra ca. 6 m2 til i overkanten av 35 m2.

Det tilbys studentbolig i de største studentbyene i Danmark, og etterspørselen er stor. Det er derfor lurt å sette deg på venteliste så tidlig som mulig, samt å søke så mange kollegier som mulig. I Aarhus er det UndomosboligAarhus som står for utdeling av kollegier.

På UngdomsboligAarhus opparbeider du deg en ansiennitet som gir et bilde av hvor du ligger på ventelisten. Det er her viktig å logge inn en gang i måneden, slik at du opparbeider/beholder deg mer ansiennitet. De har også en boliggaranti for nye studenter i Aarhus. Denne garantien gjelder alle som starter på utdannelse i Aarhus og gjør at du kommer foran i køen og tilbyes en kollegie  eller ungdomsbolig med innflytning mellom 15. juli og 1. januar. Her er det viktig å være klar over at du ikke nødvendigvis får tilbud på et kollegie du har søkt på og at boliggarantien kun gir deg et tilbud.

Opplysninger om studentbolig og ungdomsboliger i Danmark finner du på nettsidene til ungdomsboliger.dk.

 Andre linker til kollegier:

 

Leie av bolig på privatmarket

Hvis du leier bolig er rettighetene og pliktene dine beskrevet i leieloven. Opplysninger og informasjon om leiebolig kan du finne hos Lejernes landsorganisastion.

Det kan være lurt å møte opp personlig på visninger. Mange studenter velger å leie leilighet sammen privat. Det kan ta tid å finne en leilighet i Aarhus, men være klar over at det finnes falske utleiere på markedet. Les leiekontrakten nøye, sørg for å få en person som kjenner til det danske systemet til å lese igjennom avtalen. Det er har i senere tid blitt mer vanlig å leie gjennom Airbnb (typisk i oppstartsfasen) – her skal dere være forsiktige. Før man betaler anbefales det å sende en mail til Airbnb sentralt og forhøre seg om personen man er i kontakt med faktisk er i deres systemer. Over sommeren har flere blitt svindlet her.

Som leietaker i Danmark er det noen ting som du må være spesielt oppmerksom på:

 • Det er veldig viktig å ha en leiekontrakt som er i overensstemmelse med leieloven.
 • Det er viktig å si i fra om mulige feil ved leiligheten senest 14 dager etter overtakelse.
 • Les spesielt §11 da dette avsnittet inneholder de særregler som gjelder for leiekontrakten. Her kan utleier inkludere mer byrdefulle vilkår og henvises til eiendommens husorden.
 • Tegn innboforsikring. 

Vær oppmerksom på at det er noen forskjeller på å leie i Norge og i Danmark. En del studenter har tidligere opplevd at det er vanligere å ikke få tilbake depositumet når de flytter ut. 1. Juli 2015 ble det vedtatt en ny leielov i Danmark, som gjelder for alle leieavtaler inngått etter 1. Juli 2015. De nye reglene styrker bl.a. leietakers rettigheter mht. depositum og krav til leilighetens stand ved utflytting, så det kan godt hende at problematikken med depositum blir bedret eller løst.

Det er mulig å få hjelp gjennom Retshjælpen, de påtar seg boligtvistesaker kostnadsfritt. De kan ikke føre saker i rettssystemet, så søk om hjelp på tidlig som mulig. 

Aktører for utleie av bolig:


Mange studenter finner også leilighet, eller ett rom, gjennom facebooksider for norske studenter. Her er det viktig å være forsiktig, hvert år dukker det opp svindel og svindel forsøk på slike sider. 

 

Kjøpe bolig:

Hvis du skal kjøpe fast eiendom i Danmark, og ikke har bodd i Danmark i 5 år, må du søke om tillatelse fra Justisministeriet. Dette kan du slippe hvis du kan dokumentere at boligen skal tjene som helårsbolig for kjøperen. Nordmenn kan som regel ikke foreta ett foreldrekjøp fordi foreldre, som ikke har bodd i Danmark i 5år, ikke kan kjøpe eiendom i Danmark.

I Danmark er det to bolig former, andelsbolig og eierleilighet.

En andelsbolig er en eiendom som eies og drives av en forening på andelsbasis. Det vil si at eiendommen bebos av foreningens medlemmer. Når du kjøper en andelsbolig, eier du ikke boligen. Men du blir medlem av andelsbolig foreningen og eier en andel av foreningens formue, med bruksrett til én av leilighetene.

Når du kjøper en andelsbolig, betaler du et engangsbeløp til andelsboligforeningen og betaler en månedlig boligavgift. Engangsbeløpet er ofte ganske høyt, men ikke så høyt som ved kjøp av eierleilighet. Det er vanlig å finansiere engangsbeløpet med et andelsboliglån. For mer om andelsbolig se borger.dk.

En eierleilighet (selveierbolig) er en bolig du selv eier. Når du er boligeier, må du betale eiendomsskatt. Det er vanlig å finansiere en eierleilighet med obligasjonslån, kontantlån, avdragsfrie lån eller rentetilpasningslån. For  mer informasjon om å kjøpe eierleilighet i Danmark se borger.dk.

 

Hvor i Aarhus?

Det er mange fine områder å bo i Aarhus og det fine er at man kan sykle nesten overalt.  Det beste er nok å bo i byen eller rett ved området rundt universitets parken. Bor en opp mot Skejby eller ut mot Brabrand, vil du mest sannsynlig være mer avhengig av buss og oppleve høyere taxiregninger hjem fra byen. 

 

Boligstøtte

Det er mulig å få støtte til betaling av husleie gjennom boligstøtte (boligsikring) ved å søke til kommunen. Hvorvidt du kan få boligstøtte og hvor mye du kan få bestemmes av en rekke ting som din inntekt, husleien, kvm og leieforhold. Det er stort sett snakk om litt under 1000 DKK pr. leilighet pr. måned. For å se mer om dette og søknadsprosessen kan du se borger.dk.

 

Steg 2: Komme på plass - ordne alt det praktiske 

Når du har skaffet deg et sted å bo, kjørt flyttelass og livet som student i Aarhus er i gang med å starte, er det fortsatt en rekke ting som må på plass, og det er fortsatt en del ting man gjerne lurer på. Av praktiske årsaker vil det være viktig å skaffe seg CPR-nummer (dansk personnummer), opprette bankkonto og få bankkort (kommer), skaffe seg mobilabonnement (kommer), finne ut av beste transportmiddel og A-kasse. 

 

CPR-numer

Dersom du skal du bo i Danmark i mer enn seks måneder må du melde deg inn i det danske folkeregisteret. Du vil da motta et dansk personnummer – CPR-nummer, som du trenger i ulike sammenhenger, som for eksempel når du skal:

 • opprette bankkonto
 • registrere til eksamen
 • anskaffe dansk skattekort
 • opprette telefonabonnement
 • benytte deg av legetjenester

Du vil motta et dansk CPR-nummer og bli registrert som utvandret i det norske folkeregisteret, men du vil fortsatt beholde ditt norske fødselsnummer i Norge.

Reglene for folkeregistrering i Danmark finnes i Lov om Det Centrale Personregister. Det er ikke mulig å få tildelt et CPR-nummer før du har flyttet til Danmark. Dette gjelder selv om du trenger CPR-nummer for å åpne en bankkonto, søke om SU eller studentbolig.

Møt opp personlig hos Borgerservice eller undersøk om skolen du er student ved tilbyr hjelp til søknad om CPR-nummer i starten av semesteret. I Aarhus er Borgerservice lokalisert på Dokk1. Gyldig legitimasjon som pass, opptaksbevis fra lærestedet, leiekontrakt og din danske adresse må medbringes.

Dersom du i løpet av studietiden flytter rundt i Danmark, må du huske å informere Skatteetaten i Norge om din nye danske adresse. 

 

NemID

Når du får CPR-nummer vil du også få en NemID. Dette tilsvarer MinID/BankID i Norge, og gir tilgang til nettbank og offentlige tjenester på nett ved å bruke CPR-nr. og en kodeliste du får tilsendt i posten.

Du kan anskaffe NemID på forskjellige måter:

1. NemID gjennom din danske bank

 • Hvis du bestiller nettbank hos din danske bank får du automatisk NemID via banken. Kontakt banken for mer informasjon.
 • Aktivering av NemID må gjøres i nettbanken. Ved problemer med aktivering, ta kontakt med din danske bank. Les mer om aktivering av NemID.

2. NemID via borgerservice

 • Du kan også få NemID ved en personlig henvendelse ved din kommune sitt borgerservicesenter. Ta med gyldig legitimasjonspapirer. I Aarhus er det mulig å gjøre dette på Dokk1. 

3. Bestill NemID online via deres nettsider

 

Helsetjenester og Sundhedskort (sykesikringsbevis)

Alle som har bopel i Danmark har krav på gratis lege- og spesiallegetjenester. Hos mange andre type tjenester, slik som tannlege, fysioterapi, psykolog mm., finnes det gode tilskuddsordninger. Når du har meldt flytting til Danmark vil du få et sykesikringskort i posten, et såkalt Sundhedskort, som gir deg rett på helsehjelp (helse = sundhed på dansk). Dette kortet skal man ta med hver gang man drar til legen o.l., og der står hvilket fastlegekontor du tilhører, samt ditt navn, adresse og CPR-nummer.

Du kan lese mer om sykesikring og hvilke rettigheter du har på hjemmesidene til borger.dk

 

Mobilabonnement og telefonnummer

De fleste som flytter til Danmark over en lengre periode velger å skaffe seg dansk mobilnummer. Mange beholder også det norske simkortet, men skifter til kontantkort når det ikke er i bruk for å beholde sitt norske nummer eller til bruk når de er hjemme i ferier o.l. Andre velger kun å ha det danske simkortet, særlig nå når det har dukket opp flere gode abonnementer med fri bruk i Norden.

Det er mange fordeler ved å bo i Danmark, og en av dem er definitivt prisene på mobilabonnementer. Det finnes mange forskjellige telefonselskaper som konkurrerer om kundene, og derfor vil du også kunne finne abonnementer som dekker dine behov til en rimelig penge. For å opprette mobilabonnementer trenger man oftest et CPR-nummer og adresse, så husk å ha dette i orden først.

Som i Norge finnes Telia og Telenor, og her vil du kunne finne abonnementer med mye inkludert til en litt dyrere pris (dog fortsatt billig ift. hjemme). Du har også de som tilbyr billigere varianter med litt mindre inkludert. Ofte er disse mer enn gode nok, også for de som har mye kontakt med de hjemme i Norge, siden mange i dag bruker internett til å ringe og sende meldinger. På nettsidene til Telepriser kan du sammenligne priser og finne abonnement etter ditt behov. Vi har samlet en liste med noen av utbyderne her:

 

Transport og fremkomstmidler

Som ny i en by kan det være vanskelig å finne rundt og vite hvordan man kommer seg fra A til B, og derfor kan det være kjekt å kjenne til de vanligste fremkomstmidlene.

Foto: Marie Odnes

 

Sykkel

Som de fleste vet er danskene glade i å sykle. Det er lettvint, billig og bra for helsa, og de fleste norske studenter ser fort nytten av å ha en sykkel. Aarhus er en av byene med flest bakker, men er relativt flat i forhold til norsk standard. Sykler kan man kjøpe både nye og brukte, billige og dyre og man trenger sjelden flere enn 3-7 gir, så det kan være kjekt å la racersykkelen med 21 gir stå igjen i Norge til feriene.

Det kan være lurt å sette seg inn i sykkelreglene i Danmark. Der det ikke er sykkelstier, sykler man parallelt med bilene i trafikken, og mange av de samme reglene som for bil gjelder for sykkel. Det er ganske mye strengere enn i Norge og det er ofte politiet deler ut bot til de som ikke følger reglene. For å nevne noen så er det påbudt med sykkellykter når det er mørkt, og man har ikke lov til å sykle to på en enmannssykkel. Er du av den vågale typen som sykler uten hendene på styret? Da kan du få bot, fordi man alltid skal ha minst én hånd på styret.

Du kan lese mer om lover og regler ifm. sykling på Cyklistforbundet.dk.

 

Kollektivt

Aarhus er den nest største byen i Danmark og har derfor et rimelig godt kollektivtilbud. Det går rutebusser jevnlig hele dagen, og om natten i helger. Det er mulig å laste ned appen ”Rejseplanen” eller bruke ”Google Maps” for enkelt å planlegge reisene dine. Du kan også nå kjøpe billett på appen Midttrafikk hvor man enten kan betale med Mobilepay eller bankkort. 

Avhengig av hvor mye man reiser kollektivt kan det lønne seg å gå til anskaffelse av et reisekort eller et periodekort.

Enkeltreiser & klippekort:  En løsning hvis du reiser sjelden er å betale enkeltvis for hver reise man drar på. Bare vær obs på at det gjerne er dyrere per tur når du betaler enkeltvis og at man betaler i en automat på bussen som kun tar mynter med mindre du bestiller billett i appen. Hvis du reiser sjelden, men ønsker et billigere alternativ enn enkeltreiser, så er det mulig å kjøpe klippekort. Dette kan kun kjøpes i appen etter 15. august 2016. 

Periodekort: Er som et månedskort i Norge, hvor man betaler en fast pris i måneden og kan reise fritt innenfor et visst område. En liten hake med periodekortene er at du kun får kjøpt de på enkelte utsalgssteder. Les utsalgssteder her. Du må også huske å medbringe et passbilde første gang du skal kjøpe periodekort.

Reisekort: Et reisekort ligner, bare at man selv velger hvor mye man vil fylle på og kortet tappes for hver reise du er på.  Når kortet er tomt fyller du på igjen. Det er også mulig å velge automatisk påfylling, så man alltid har penger på kortet. Rejsekortet fungerer til både tog og buss, man skal bare huske å sjekke inn når man går på og ut når man går av, så registreres reisen. Jo mer man reiser med kortet, jo mer rabatt får man, da prisen bestemmes ut fra rabatt-trinn. Genialt for pendlere. Reisekortet er også bra for de som reiser lite til moderat eller som reiser mer eller mindre i perioder, siden man teknisk sett betaler per reise. Veldig kjekt å ha hvis du er student og vil veksle mellom sykkel og buss. Les mer om rejsekort her.

Andre linker til kollektivtransport:

 

Andre transportmuligheter

Mange benytter seg også av appen GoMore når man f.eks. reiser mellom Aarhus og Aalborg. Tjenesten gjør det mulig for pendlere å ta med seg privatpassasjerer, som så betaler litt for bensinen. Superpopulært og en genial måte å spare litt penger på. Betalingen gjøres på forhånd.

Uber er desverre ikke tilgengelig i Danmark, men taxiprisene er litt billigere enn i Norge. Taxiselskapene heter Aarhus Taxa eller Dantaxi Århus

 

Hvordan komme seg til Aarhus fra Norge?

Hvilken måte som er best å komme seg til Aarhus på, avhenger selvfølgelig veldig av hvor du bor. Fra Sør- og Østlandet finnes det flere alternativer, mens det fra Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge nok vil være lettest og billigst å fly. 

Til og fra Østlandet

 • Stena Line Oslo-Frederikshavn:Et billig alternativ for de som bor i Oslo og omegn. Det er egentlig et lavpris cruiseskip, men man kan få overfart for 150-400kr, litt mer i høysesong. Fergen til Frederikshavn går alltid om kvelden og er fremme om morgenen, men man har lugar og kan sove hele natten. Fra Frederikshavn går det jevnlig tog eller buss til Aarhus (sjekk rejseplanen.dk for beste alternativ). Motsatt vei går fergen om morgenen rundt kl.9 og er fremme i 18-19-tiden, og du kan velge å reise uten lugar. Et godt tips er derimot å bestille 24-timerscruise på stenaline.dk, da kan du ha lugar hele veien uten at det koster noe særlig ekstra.
 • Color Line Larvik-Hirtshals: Superspeed tar deg fra Larvik til Hirtshals på ca. 4 timer, enten du kommer med bil eller kun som deg. Perfekt når en har med flyttelasset. Prisen varierer med sesong, men man kan få billetter til rundt en hundrelapp når det er rolig, hvis du reiser uten bil. Med bil er det dyrere. Fergen går to ganger daglig begge veier, og det går tog mellom Hirtshals og Aarhus. Les mer på colorline sine hjemmesider
 • Fjordline fra Langesund til Hirtshals:Tar ca. 4,5 time til og er på mange måter likt som Color Line. Les mer på Fjorline sine hjemmesider.
 • Fly: British Airways flyr direkte til Aarhus lufthavn, men det er nokså dyrt. En god idee er derfor å fly direkte med SAS eller Norwegian til Billund Lufthavn eller Kastrup Lufthavn (København) og ta buss herifra. Billigste og raskeste alternativ er nok Billund Lufthavn da bussturen kun er på 1,5 time. Denne bussen går ikke så ofte som man skulle ønske, så et annet alternativ er å ta buss 43 fra Billund lufthavn til Vejle og så ta toget fra Vejle til Aarhus. Pris og tid er ca den samme. Aarhus Lufthavn er nokså liten og det blir derfor satt opp busser som  korresponderer med flyavgangene. 

Til og fra Sørlandet

 • Color Line fra Kristiansand til Hirtshals: Superspeed tar deg fra Kristiansand til Hirtshals på ca. 4 timer, enten du kommer med bil eller kun som deg. Prisen varierer med sesong, men man kan få billetter til rundt en hundrelapp når det er rolig, hvis du reiser uten bil. Med bil er det dyrere. Fergen går to ganger daglig begge veier, og det går tog mellom Hirtshals og Aarhus.
 • Fjordline fra Kristiansand til Hirtshals: Tar litt over 2 timer. Sjekk pris og rutetider på her.

Til og fra Vestlandet (Bergen & Stavanger)

 • Fjordline til Hirtshals: Det går ferge fra Bergen via Stavanger til Hirtshals med Fjordline, men vær obs på at dette kan være sommerruter. Les mer på www.fjordline.com
 • Fly: Det kan ofte lønne seg å fly til Aarhus Lufthavn via København, men det går også direkteruter til Billund Lufthavn. Sjekk tjenester som Momondo for beste pris.

 Andre alternativer

 • Fly til Billund og flybuss eller buss/tog til Aarhus derfra. Tar ca. 1,5 time fra Billund til Aarhus. 
 • Fly eller båt til København og tog eller buss derfra. Tog København-Aarhus tar ca. 3,5 time, billett kan du kjøpe på dsb.dk. Bussbillett kan kjøpes billig på rodbillet.dk eller abildskou.dk, men da tar det ca. 4. timer. Det går også vannfly mellom Aarhus og København som tar under 1 time. Sjekk ut mer her
 • Buss fra Norge til Aarhus. Flixbus  tilbyr buss til og fra Danmark

 

A-kasse:

I Danmark har man et forsikringssystem, kalt A-kasse, som har fokus på arbeidsløshet. Som medlem av en A-kasse før og mens du befinner deg på arbeidsmarkedet, er man forsikret mot arbeidsledighet og sikret en inntekt i form av dagpenger gjennom A-kassen. For å være berettiget dagpenger SKAL man tilmelde seg Jobcenter (dansk NAV) og stå til rådighet på arbeidsmarkedet.

 

A-kasse for nyutdannede/ under utdannelse

Hvis man som nyutdannet vil meldes inn i en A-kasse, er det mange regler og tidsfrister som skal overholdes. Det er veldig viktig å overholde disse, spesielt hvis man ikke har arbeid og ønsker å motta dagpenger fra starten. Minst 2 måneder før man avslutter sin utdannelse bør man begynne å tenke over hvilken A-kasse man ønsker å være medlem av. Her kan det være mange ting som spiller inn, som for eksempel pris på medlemskap og hvilken faggruppe man tilhører. Ofte melder man seg inn i en fagforening samtidig. Den økonomiske ytelsen er lovfestet og den samme uansett A-kasse.

Det anbefales å ta stilling til a-kasse 2 måneder før endt utdannelse, da det kan ta tid for a-kassen å ordne alt papirarbeidet, og i siste ende kan bety at man ikke får dagpenger med en gang etter endt utdannelse.

Senest 14 dager etter endt utdannelse, skal man ha meldt seg inn i en a-kasse.

Det er viktig at man leverer en forhåndsgodkjennelse til a-kassen fra veileder på skolen ca. 14 dager etter man har levert bachelor/master/kandidat. A-kassen kan ikke utbetale dagpenger før de har mottatt denne godkjennelsen.

Overholdes alle tidsfrister utbetales dagpengene senest 1 måned etter endt utdannelse. Noen a-kasser utbetaler dagpenger allerede etter 14 dager.

Hvis man derimot har vært medlem av en a-kasse under studiet, har man rett til dagpenger allerede dagen etter endt utdannelse. Dagpenger blir utbetalt på etterskudd, så sist i måneden. Har man ikke vært medlem i 12 mnd får man i praksis da 2 mnd uten utbetaling, fordi det er en måned i karantene og en måned hvor man får penger men de kommer når måneden er gått.

Det er veldig viktig at man registrerer seg på Jobcenter og står til rådighet på arbeidsmarkedet for å ha rett til dagpenger. Denne registreringen skal skje senest samme dag som man er dagpengeberettiget, og kan gjøres via Jobnet. Deretter skal man utfylle en ledighetserklæring spesielt for nyutdannede og levere den til a-kassen.

Det første halve året etter endt utdannelse mottar man satsen for nyutdannede som er ca. 3000 kr. i uken, før skatt.

Har man en studiejobb som man ønsker å beholde etter endt utdannelse, så er det mulig, og på samme tid motta supplerende dagpenger. Det er dog en forutsetning at man kan stoppe arbeidet med en dags varsel.

Hvis man som nyutdannet ønsker ferie, kan man få utbetalt feiredagpenger i opp til 3 uker, dog avhengig av når man ble medlem av en a-kasse.

Som norsk student i Danmark og som medlem av en a-kasse med rett til dagpenger, kan man på visse betingelser få ta sine dagpengene med til et annet EØS land. Det eneste kravet er at man skal være aktivt jobbsøkende i det landet man reiser til og at man oppfyller kravet om at man skal være registrert i Jobcenteret i minst fire uker.

For mer informasjon om A-kasse sjekk ut nedenstående linker eller kontakt oss i ANSA:

 

Jeg bor og studerer i Aarhus

Når man har flyttet til og bor i en ny by og et nytt land, er det mye man skal bli kjent med og en hel masse kulturelle aspekter man skal oppdage, venne seg til og lære seg. Som Danmarks nest største by er også Aarhus et sted med flere severdigheter og attraksjoner, kafeer og restauranter, et yrende uteliv og kulturliv. I starten er du kanskje selv nysgjerrig på hva denne byen har å by på, og etter hvert vil man jo gjerne vise frem det stedet man bor til de som kommer på besøk.

 

Turistattraksjoner i Aarhus

Som tidligere nevnt er Aarhus en kulturell by som har mye å by på med noe for en hver smak. Vi har derfor laget en liten liste over våre favoritter, men føler du fortsatt for å utforske mer av Aarhus anbefaler vi å sjekke ut Visit Aarhus.

 • ARoS - Kunst museum med en unik regnbue som gir panorama utsikt utover hele byen.
 • Den Gamle By - Dra tilbake i tid for å oppleve hvordan det var å leve og jobbe i Danmark.
 • Moesgaard Museum - Historisk museum med utrolig arkitektur.
 • Tivoli Friheden - Hva er vel Danmark uten Tivoli? 
 • Musikhuset Aarhus - Varierende musikalske innslag. 
 • Aarhus Street Food - Opplev ekte street food med mat og drikke fra mer en 30 gatekjøkken og flere barer. 

 

Som studenter vet vi at økonomien ofte ikke gir rom for midler til kulturelle tilbud. Her kommer det derfor en liste med "gratis-kultur" som er helt supre for imponere enten gjester, vennegjengen eller et stevnemøte. 

 • Marselisborg Dyrehave - En park hvor du kommer tett innpå rådyr. Et tips er å ta med gulrøtter, epler eller poteter som du kan gi dyrene. De har også villsvin.
 • Veksthusene i Botanisk Have - Når du kjenner at Aarhus klimaet er litt for kjølig, er det bare å ta turen hit for å kjenne tropevarmen på kroppen. 
 • Latinerkvarteret - Er en bydel i Aarhus som oppstod på slutten av 1400-tallet med mange søte butikker, restauranter, cafeer og barer. 
 • Dokk1 - Det er ikke bare bibliotek med utrolig arkitektur, men de har også Europas største automatiske parkeringsanlegg, samt noen lekeplasser som vil imponere de minste.