I de fleste tilfeller trenger du ikke å søke om godkjenning av utdanningen fra utlandet. Innen enkelte lovregulerte yrker er det derimot viktig å få autorisasjon for å kunne jobbe i Norge. 

Lovregulert yrke

Godkjenning er kun nødvendig hvis du tar en utdanning innenfor et lovregulert yrke. Se en fullstendig liste over lovregulerte yrker på NOKUTs nettsider

Helsefaglige utdanninger må godkjennes av Helsedirektoratet. Se fullstendig liste over helsefaglige utdanninger dette gjelder.

Generell akademisk godkjenning

NB! 1. januar 2023 flyttet NOKUTs godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning fra NOKUT til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). I forbindelse med dette stenger søkerportalen en periode.

Les mer om dette her

Hvis du ønsker en generell akademisk godkjenning kan du henvende deg til NOKUT. Det er i de fleste tilfeller ikke nødvendig og ha en slik godkjenning for å kunne søke jobb i Norge.

Ved generell godkjenning vurderes den utenlandske utdanningen i forhold til den norske gradsstrukturen, det vil si om den tilsvarer for eksempel en bachelorgrad, mastergrad eller doktorgrad. Godkjenningen sier ikke noe om det faglige innholdet i en utdanning, kun hvilket nivå den er på og hvor mange år og studiepoeng den tilsvarer. 

Søke masterstudier i Norge med utenlandsk bachelorgrad

Du kan søke deg inn på en mastergrad i Norge med en utenlandsk bachelorgrad, men det er ditt ansvar at du møter opptakskravene. Ta derfor kontakt med aktuelle skoler i Norge om opptak til mastergrad tidlig slik at du vet hvilke fag du eventuelt må sørge for å ta.