Når er det best å søke til studier i utlandet? Denne listen over frister gjelder for deg som skal søke til bachelorgrad i utlandet.

Vi anbefaler deg å starte søkeprosessen helst ett år før du planlegger å reise ut, da det tar tid å søke, gjennomføre opptakstester og språktester, oversette og evaluere attester og karakterer, eventuelt ordne visum, og finne bosted. 

Søknadsfrister varierer fra land til land og fra lærested til lærested. Finner du ikke landet du ønsker å studere i listen under, gå direkte til skolens nettsider og sjekk fristen. For master er det for store variasjoner til at vi kan lage liste; sjekk skolen eller fakultetets hjemmesider.

Australia:

 

4-6 mnd før studiestart både i februar og juli

Canada:

 

De fleste lærestedene har søknadsfrist mellom desember og mars. Begynn forberedelsene et år i forveien.

Danmark:

 

15. mars klokken 12.

Estland:

 

Varierer, men vanligvis mellom april og august

Finland:

 

Varierer, mellom januar og mai for opptak til lavere grad

Frankrike:

 

Fra midten av januar til midt i mars.

Irland:

 

1. februar for bachelor- og profesjonsutdannelser

Island:

 

1. februar

Italia:

 

mai/august

Japan:

 

Ett år før studiestart på grunn av lang saksbehandlingstid

Kina:

 

Ett år før studiestart på grunn av lang saksbehandlingstid

Latin-Amerika:

 

Avhenger av universitetet

Latvia:

 

Varierer men rundt juli-august

Litauen:

 

Vanligvis i juni- juli

Malta:

 

Se University of Maltas nettsider

Nederland:

 

15. januar på lukkede studier (noen skoler har tidligere frist i januar). Fram til 1. august på åpne studier.

Studier på engelsk og private skoler har egne frister.

Norge:

 

15. april

New Zealand:

 

4-6 mnd før studiestart både i februar og juli.

Polen:

 

Varierer, på vårparten (se merknad om medisinstudier nederst)

Portugal:

 

15. juli. Egne frister for private universiteter

Singapore:

 

Mars/april

Slovakia:

 

30. juni (medisinstudier)

Spania:

 

Fra midten av juni til midten av juli

Storbritannia:

 

15. oktober for medisin, veterinær og tannlege, og Cambridge og Oxford. 15. januar for EU borgere. 30. juni for nordmenn

Sveits:

 

30. april

Sverige:

 

Hovedopptak 15. april til høstsemesteret og 15. oktober til vårsemesteret. 
Kan være muligheter å søke senere hvis fortsatt ledige plasser.

Sør-Afrika:

 

Slutten av september

Tsjekkia:

 

Varierer, men som regel mars/april.

Tyskland:

 

15. juli til vintersemesteret og 15. januar til sommersemesteret.

Egne frister for medisin, tannlege, veterinær og farmasi: 31. mai (*15. juli om du ikke har vitnemål på dette tidspunkt) til vintersemesteret og 15 januar til sommersemesteret.

For studier på ungarsk: 15 februar og 15.november. For studier på engelsk, vanligvis et semester før studiestart.

USA:

 

Fem-ni måneder før studiestart, men du burde begynne forberedelsene et år i forveien.

Østerrike:

 

5. september for vintersemesteret og 5. februar for sommersemesteret. Du kan også søke senere dersom ledige plasser.

 

Foto: Shutterstock.com