Finansiering

Over 24 000 utenlandsstudenter får støtte årlig fra Lånekassen, men det finnes også andre stipendordninger, blant annet statsstipend og skolestipender som tilbys innen forskjellige fagretninger. 

Publisert: 04.09.2014 - Oppdatert: 21.09.2016

Støtte fra Lånekassen år 2016/2017

For å få støtte til utdanning i utlandet må du være norsk statsborger og ha generell studiekompetanse.

Hva skal til for å få støtte?

  • Utdanningen må være på fulltid
  • Utdanningen må tilsvare, være på nivå med, eller kan bli godkjent som en del av en norsk bachelor- eller mastergrad
  • Du må være heltidsstudent

Enten du skal studere hele graden ute eller er på utveksling - husk å oppgi i søknaden til Lånekassen at det er utenlandsstudier du søker støtte for.

Les mer om krav og villkår for å få støtte på Lanekassen.no.

Basisstøtte

Utdanningsstøtten er 103 950 kroner årlig og blir gitt som lån. 40% av støtten, det vil si 41 580 NOK, omgjøres til stipend forutsatt at alle eksamener er bestått.
Beløpet utbetales to ganger i året.

Skolepengestøtte

Lånekassen kan gi skolepengestøtte til hel eller delvis dekning av skolepenger utenfor Norden med inntil 126 160 NOK for et skoleår. Fordelingen av lån og stipend avhenger av hvilket nivå utdanningen er på.

Bachelornivå

På bachelornivå blir støtten gitt med 50 prosent som lån og 50 prosent som stipend av skolepenger opptil 64 519 NOK. Betaler du skolepenger utover dette, blir resten gitt som lån. Maks stipendandel er 32 259,50 NOK.

Master, doktorgrad og delstudier

Masternivå, delstudier og Ph.D-utdanning blir 30 prosent gitt som lån og 70 prosent gitt som stipend av skolepenger opptil 64 519 NOK. Betaler du skolepenger utover dette, blir resten gitt som lån. Maks stipendandel er  45 163  NOK av skolepenger opptil 64 519 NOK per undervisningsår.

Profesjonsutdanninger

De første tre årene av utdanningen gis skolepengestøtten etter kriteriene for bachelornivå. De resterende årene gis skolepengestøtten etter kriteriene for mastergrad- og delstudier.

Norden

I Norden kan du få inntil 61 652 NOK i lån per år for å dekke skolepenger. Du får ikke noe stipend for å dekke skolepenger i Norden.

Tilleggsstipend

Ved utvalgte læresteder kan Lånekassen tildele et tilleggsstipend utover skolepengestøtten på 126 160 NOK per år. For tiden gjelder dette en rekke læresteder i utlandet og du finner listen på Lånekassens hjemmesider - som oppdaterer denne oktober hvert år. Tilleggsstipendet er på maks 68 216  NOK per år.

Reisetillegg

Norden

Tilskudd til reiser i Norge blir gitt til deg som er født i 1989 eller senere og hele beløpet blir gitt som stipend. Til høyere utdanning kan du få stipend til to tur-retur reiser, men ikke mer enn 7 668 NOK per studieår. Egenandelen er 2 197 NOK per studieår. Studenter over 25 år (født før 1989) får ikke reisestipend i Norge og Norden.

Utenfor Norden

Utenfor Norden dekker reisetillegget to tur-retur reiser mellom folkeregistrert adresse i Norge og lærestedet avhengig av hvilken sone man skal reise til. Tilskuddet blir gitt delt med 70% som stipend og 30% som lån for reiser utenfor Norge.

Totalt reisetilskudd:

Europa 4 732 NOK
Afrika 19 436 NOK
Asia 16 236NOK
Nord-Amerika 17 644 NOK
Mellom-Amerika 17 644 NOK 
Sør-Amerika 22 588 NOK
Oseania 25 740 NOK

 

Les mer på Lånekassens sider om reisestipend.

Valutajustering

Automatisk valutajustering inntreffer når valutaen har styrket seg med mer enn 1 prosent i forhold til den kursen Norges Bank hadde per 1. april. Det er stipendandelen av skolepengestøtten og tilleggsstipendet som blir valutajustert.

Les mer om valutajustering på Lånekassens hjemmesider.

Språklig tilrettelegging

Hvis du skal studere i et ikke-engelskspråklig land utenfor Norden eller i Finland eller Island, kan du få støtte til å lære deg språket først. Dette kalles språklig tilrettelegging.

Du får både basisstøtte, skolepengestøtte og reisestøtte. Du må begynne på en helgrad i landet du studerer språket og ta minst et semester for at 40% av basisstøtten gjøres om til stipend

Kurset må normalt tas ved et universitet i landet der fagutdanningen skal tas og du må finne kurset på egenhånd. Hvis universitetet ditt ikke har passende språkkurs, kan det gis støtte til språkopplæring ved offentlig godkjente språkskoler. Du kan i tillegg søke om reisestipend.

Du får støtte til språklig tilrettelegging selv om undervisningsspråk på utdanningen din er engelsk.

Språklig tilrettelegging gjelder også for deg som skal gå på utveksling i et ikke-engelskspråklig land.

Les mer om språklig tilrettelegging på Lånekassens hjemmesider.

Krav

Kurset må ha minimum 15 undervisningstimer per uke og vare i minst 3 måneder. Du kan ikke få både språkstipend og støtte til forberedende språksemester for samme språk. Delstudenter kan ikke få støtte til språklig tilretteleggingssemester. Du får ikke ekstra støtte til å dekke eventuelle skolepenger.

Språkstipend

Er du tatt opp på en utdanning i utlandet og som har et annet undervisningsspråk enn engelsk, dansk eller svensk, kan du få stipend på 20 516 NOK til språkkurs. Dette gjelder også deg som er på utveksling, eller tar deler av utdanningen i utlandet. Pengene blir utbetalt etter avsluttet språkkurs.

Kurset må ha minst 15 undervisningstimer i uken, fordelt over minst tre dager per uken, og vare i minst fire uker. Du må vanligvis ta kurset i det landet du skal studere, og stipendet gjelder ikke for studenter som skal begynne på språkstudier. Du kan ikke få både språkstipend og støtte til tilretteleggingssemester for samme språk, og du kan ikke få ordinær støtte for samme periode som du får språkstipend.

Kravene for å få stipendet er at kurset gjennomføres før semesterstart, men Lånekassen kan godta overlapp med 14 dager.

Støtte til sommerkurs i utlandet ved helgradsstudier

Går du på hel grad i utlandet og har lyst til å fortsette studiene over sommeren? Du kan få støtte fra Lånekassen for studier i inntil to måneder, også om sommeren. Støtten vil være det samme som du får ellers i det vanlige undervisningsåret.

Du har rett på støtte dersom:

  • Du er registrert fulltidsstudent
  • Det er fastsatt i utdanningsprogrammet ditt at undervisningen eller praksisen skjer i løpet av sommerterminen
  • Du kan dokumentere at du ved å ta sommerkurs sparer inn på normert studietid
  • Undervisningsopplegget varer i minst to uker

Les mer om hvordan du søker på støtte til sommerkurs i utlandet på Lånekassens sider.

Stipender

Dersom skolepengene i landet du studerer i er høye, kan det være aktuelt å undersøke andre finansieringsmuligheter. ANSA har laget en oversikt over noen stipendmuligheter i utlandet.

Bannerbilde: