fysioterapi i danmark

Fysioterapiutdanningen i Danmark har lenge vært attraktiv for nordmenn. Undervisningsåret 2013/2014 studerte faktisk hele 329 nordmenn dette faget i Danmark. Bachelorgraden blir godkjent i Norge, og opptakskrav og karaktersnitt er hyggeligere enn i våre naboland, og du kan vanligvis snakke og skrive på norsk. Utdanningen tilbys ved en rekke profesjonshøyskoler.

Publisert: 23.09.2014 - Oppdatert: 11.03.2016

Om utdanningen

Bachelorgraden varer 3 1/2 år og er fordelt på 7 semestre. Det veksles mellom teoretisk og praktisk undervisning. Du kan studere i Esbjerg, Roskilde, Holstebro, Haderslev, København, Næstved, Odense, Hillerød, Aalborg eller Aarhus. Linker til de ulike skolene, finner du på UddannelsesGuiden.

Du får undervisning i følgende fagområder 

  • helsevitenskaplige fag, herunder teori og metode, idrett og bevegelse, vevsundersøkelse og behandling samt elektroterapi
  • naturvitenskapelige fag, blant annet anatomi, fysiologi, biofysikk og biomekanikk 
  • samfunnsvitenskapelige fag, som vitenskapsteori og etikk, sosiologi, sosial-, helse- og arbeidsmiljølovgivning, forvaltningsrett, administrasjon samt økonomi og ledelse 
  • humanistiske fag, herunder psykologi, pedagogikk og kommunikasjon 
  • valgfag og bachelorprosjekt 

Undervisningsformen veksler mellom klasseundervisning, forelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid, praktiske øvelser og praktikk/klinisk undervisning. Det er en del hjemmearbeid og oppgaveskriving, individuelt og i grupper. 

I starten vil praksis/behandling utføres på medstudenter, senere får du prøve deg på pasienter. Du er ute i praksis i sammenlagt 28 uker. I løpet av det siste semesteret kan du fordype deg i et selvvalgt faglig område, samt skrive bacheloroppgaven din.

Opptakskrav og søkekvoter

I Danmark har opptakskrav sammenheng med utdanningsbakgrunn. Dersom du ikke har gått studiespesialiserende på videregående, bør du forhøre deg med aktuelle læresteder om det tilkommer ytterligere fagkrav.

Kvote 1 (65 % av studieplassene)

I kvote 1 er det kun karaktergjennomsnitt fra førstegangsvitnemål som teller. Norske tilleggspoeng telles ikke. I 2014 var laveste snitt ca 4,4/4,5 (Esbjerg og Næstved). København og Aarhus lå på motsatt side av skalaen med ca 5 i snitt.

Kvote 2 (35 % av plassene) 

Kvote to handler om helheltsvurdering av deg som søker og det er skolen selv som bestemmer hva de ønsker å vektlegge. Vanligvis vil relevant arbeidserfaring og utdanning, organisasjonserfaring, folkehøgskoleopphold, utenlandsopphold og lignende kunne telle inn. I tillegg skal du vanligvis skrive et motivasjonsbrev. Du finner informasjon om kvote 2 på skolens hjemmeside, under optagelse.

Søknadsprosess

  • Søknadsfrist er 15. mars kl 12.
  • Du søker via www.optagelse.dk
  • Der finner du også veiledning til utfylling av søknaden.

Godkjenning

For å praktisere som fysioterapeut i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om fysioterapiutdanning i utlandet.

Finansiering

Utdanning i Danmark er gratis. På ANSAs side om finansiering kan du lese om lån og stipend.

Nyttig linker