Evaluering Sommerseminar 2023

Karrieredagen

Hva synes du om Karrieredagen som helhet?
Hva synes du om introduksjonene?
Hva synes du om standene?
Hva synes du om Case workshop?
Hva synes du om CV-veiledning?
Hva synes du om foredragene?
Hva synes du om lokasjonen for Karrieredagen?