Slik skriver du anbefalingsbrev

Hjem /

Slik skriver du anbefalingsbrev

Har du blitt spurt av en elev om å skrive anbefalingsbrev til et studiested i utlandet? Her får du ti tips som kan hjelpe deg med å skrive en god anbefaling.

| Sist oppdatert: | Forfatter: Ingeborg
Kvinne med briller snakker i telefon ved en datamaskin

1. Vær ærlig om din kapasitet

Dersom du blir spurt om å skrive et anbefalingsbrev, men opplever at du ikke har anledning på grunn av tidspress eller andre årsaker, bør du si ifra til eleven så raskt som mulig. Da har vedkommende mulighet til å spørre noen andre før det er for sent.

2. Få informasjon om innsending

Snakk med eleven og finn ut om det er noen spesielle krav til hvordan anbefalingsbrevet skal skrives. Finn også ut hvor det skal sendes inn og hva som er innsendingsfristen. Søker eleven på mer enn ett studiested, kan det være forskjellige instruksjoner for hvert studiested.

Kvinne med ryggen til går på en gangvei ved en gammel bygning

3. Husk formålet med brevet

Grunnen til at studiesteder ønsker anbefalingsbrev, er for å få vite noe mer om søkeren enn det som kan leses ut fra vitnemål og CV. Et anbefalingsbrev er dessuten mer enn en attest – det er viktig at du forteller om elevens potensial for å lykkes med studier i landet.

4. Skriv en god introduksjon

I første avsnitt setter du tonen for resten av anbefalingsbrevet. Du kan åpne brevet med ”To Whom it May Concern” eller ”Dear Admissions Officer.” Begynn så med å si hvem brevet er skrevet på vegne av – husk å ta med elevens fornavn og etternavn. Du bør fortelle hvordan du kjenner søkeren og hvor lenge du har kjent hen. Du kan også gi en kort introduksjon av deg selv og din bakgrunn.

5. Fortell om elevens potensial

Etter introduksjonen skal du beskrive eleven over ett til to avsnitt. Dette er selve hoveddelen av brevet, og skal fokusere på elevens prestasjoner og personlighet. Bruk eksempler!

Mann med caps og lys sekk går ved et asiatisk tempel

6. Sammenlign eleven med andre i kullet

Når du skriver om akademiske resultater, bør du sammenligne eleven med andre i sitt kull. Amerikanske anbefalere, for eksempel, snakker ofte om at søkeren er blant de fem til ti beste prosentene i sitt kull. Du trenger ikke gå så matematisk til verks, men du kan si noe sånt som ”Ola leverte alltid inn oppgavene i tide, og i løpet av hele skoleåret var karakterene hans blant de beste i klassen.” Det sier noe om elevens prestasjoner utover selve karakteren.

7. Trekk frem verv

Utenlandske studiesteder, særlig amerikanske, ser alltid etter fremtidens ledere. Dersom du vet at eleven har engasjert seg i elevråd eller andre organisasjoner og tatt på seg andre verv som medfører lederansvar, bør du nevne dette.

To jenter i rødt sportstøy sitter på bakken ved en grønn vegg og snakker

8. Fortell om engasjement utover skolearbeid

Studiestedene ser også etter aktive bidragsytere. Dette er elever som er aktive i klasserommet og som er medlem i frivillige organisasjoner, eller driver med fritidsaktiviteter i gruppe, som for eksempel skolekorps og lignende.

Som student ved et universitet skal eleven kunne bo sammen med andre, jobbe i grupper, og komme overens med studenter fra mange forskjellige land og kulturer. Derfor er det lurt å si noen ord om hvordan eleven kommer overens med andre.

9. Forklar eventuelle avvik i karakterer

Noen elever oppnår eksepsjonelle resultater på tross av vanskelige omstendigheter. Andre ganger går det ikke så bra, men vet vi at eleven kunne gjort det bedre hvis det ikke hadde vært for sykdom eller andre utfordringer. Dersom du vet om slike detaljer som har påvirket skoleprestasjonene, er det fint å ta dem med. Det gjelder særlig hvis det kan forklare en plutselig lav karakter.

10. Skryt av eleven

Janteloven finnes ikke i utlandet, heller ikke på vegne av andre. Ikke vær redd for å skryte av elevene som skiller seg positivt ut!

Tipsene er skrevet av Tove Lain Knudsen, tidligere leder for stipendprogrammene, Norge-Amerika Foreningen.