Karriereveiledning

Ønsker du veiledning rundt valg av utdanning og jobb, eller hjelp med jobbsøking? Gjennom karriereveiledning kan du bli tryggere på dine valg, bli mer bevisst din kompetanse og utforske mulighetene dine.

Tjenesten er kostnadsfri for medlemmer.

Hva er karriereveiledning?

Karriereveiledning har som hensikt å bidra til å styrke refleksjon, motivasjon og ferdigheter slik at du skal håndtere egen karriere på en bedre måte. Målet er at du skal bli kjent med dine egenskaper, interesser og kompetanse og kunne ta gode valg knyttet til utdanning og arbeid. Vi hjelper deg blant annet med å bli bevisst på den unike kompetansen du får gjennom studier i utlandet og hvordan du skal bruke den for bli mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Du kan snakke med oss om mange temaer knyttet til din karriere, her er eksempler:

  • valg av utdanning og jobb
  • å utforske dine jobb- og utdanningsmuligheter
  • å kartlegge din kompetanse, dine interesser og motivasjon
  • jobbsøking

Bestill karriereveiledning

Når du bestiller time vil du motta en mail med noen spørsmål vi ønsker at du svarer på i forkant av veiledningen, slik at vi kan forberede oss best mulig. Vi ringer deg til avtalt tidspunkt.