Som norsk student i utlandet er det flere ting du må tenke på. Én ting som du kanskje ikke har forholdt deg til tidligere, er hvilke forsikringer du har i dag og hvilke forsikringer du trenger som student i et annet land. Vi i ANSA tilbyr derfor vår egen ANSA Studentforsikring som er skreddersydd for norske studenter i utlandet, og omfatter blant annet reise-, innbo- og ulykkesforsikring. ANSA Studentforsikring er et eget tilbud kun til medlemmer av ANSA.

ANSA Forsikring er ANSAs eget forsikringskontor som ivaretar våre medlemmers interesse. Vi har flere erfarne og dyktige rådgivere som er kjent med våre medlemmers forsikringsbehov, og hvilke forsikringskrav de ulike studielandene har. ANSA Forsikring er en nøytral part og kan bistå medlemmet ved melding av sak/skade til forsikringsselskapet. Vi vil sørge for at du får det du har rett på i henhold til vilkåret.

                     button_bestill-ansa-studentforsikring.png

 

Hvem kan kjøpe ANSA Studentforsikring?

  • Medlem av ANSA
  • Fulltidsstudent ved et utenlandsk lærested
  • Er på feltarbeid i forbindelse med studier i Norge
  • Har ubetalt (praktikantlønn) / studierelevant arbeidspraksis i utlandet (herunder praktikant v/ambassade)
  • Reiser på utveksling på videregående skole
  • Vitenskapelige og administrativt ansatte i norsk universitets- og høyskolesektor i forbindelse med arbeidsrelaterte utenlandsopphold.

 

For mer informasjon om hva forsikringen omfatter og for bestilling, kan du besøke vår egen forsikringsside her.

 

Viktig informasjon om ANSA forsikring finner du her

 

Vilkår for ANSAs studentforsikring 

 

Foto: Av 4 PM production/Shutterstock

Har du spørsmål angående forsikringen?

Har du spørsmål angående forsikringen?

Du kan kontakte ANSA Forsikring på: 

Les mer om hva ANSA Studentforsikring omfatter.

Få mer informasjon om hvordan du melder deg inn og tegner forsikring.

Skal du melde skade?

Skal du melde skade?

 

Ved akutt skade

Tryg Alarm på tlf: +47 55 17 10 01

Tryg Alarm er tilgjengelig 24 timer i døgnet

Anbefaler å ha forsikringsavtalenummeret tilgjengelig

 

Ved ordinær skade

Ordinære skader kan registreres gjennom forsikringsselskapet sin nettside, www.tryg.no/meld-skade for effektiv og rask behandling.

Eksempel på ordinære skader kan være frastjålet mobiltelefon, medisinske utlegg eller forsinket bagasje etc.

Ved behov for assistanse kan du kontakte Tryg sitt skadekontor:

Telefon: +47 55 17 26 69